Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

Ovdje možete naručiti KRIŽARSKI MOLITVENIK

 Krizaarski Molitvenik

 Križarska molitva 1

 

 

 Moj dar Isusu za Spasenje duša 

 
Premili moj Isuse, Ti koji nas toliko ljubiš, dopusti mi
da na moj skroman način pomognem spasiti duše koje
su Tebi toliko dragocjene.
 
Smiluj se svim grješnicima, bez obzira koliko su Te teško uvrijedili.
Dopusti mi, da onim dušama koje možda neće preživjeti Upozorenje, molitvom i trpljenjem pomognem da
pronađu mjesto pored Tebe u Tvom Kraljevstvu.
Čuj
moju molitvu, o slatki Isuse, da Ti pomogne pridobiti
duše za kojima toliko čezneš.
 
O Presveto Srce Isusovo, spremno se podlažem Tvojoj
Presvetoj Volji u svako doba.
Amen.

 

Moj Vječni Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista, molim Te da zaštitiš Svoju djecu od progona
kojeg svjetske sile namjeravaju izvršiti nad nevinim narodima.
Molim za oproštenje grijeha onih duša koje uzrokuju
ove nevolje, kako bi Ti se mogle obratiti u poniznosti i
skrušena srca.
Molim Te, daj Svojoj ispaćenoj djeci snagu kako bi u
Gospodinu našem Isusu Kristu prihvatili svoje trpljenje
kao zadovoljštinu za grijehe svijeta.
Amen.

 

 

 O Gospodine Moj Isuse Kriste, zaklinjem Te, oslobodi
svijet od straha koji odvaja duše od Tvoga Srca koje je
puno ljubavi.
Molim Te, neka duše koje će za vrijeme Upozorenja
iskusiti duboki strah dopuste da ih ispuni Tvoja Milost
kako bi bile slobodne Tebe istinski ljubiti.
Amen.

 

 

 
Isuse, ujedini sve obitelji za vrijeme Upozorenja, kako
bi postigle Vječno Spasenje.
Molim Te Isuse, neka sve obitelji ostanu u jedinstvu s
Tobom i tako zavrijede ući u Tvoj Novi Raj na Zemlji.
 Amen.
 

 

 

Moja kćeri, svijet mora prikazati ovu posebnu molitvu u
veličanju i zahvaljivanju Bogu Ocu za Milosrđe koje On
daje cijelom svijetu.
 
 
Vječni Oče, prikazujemo Ti svoje molitve u radosnom
zahvaljivanju zbog Tvoga neprocjenjivog dara Milosrđa
cijelom čovječanstvu.
O Kralju Slave, radosno Te slavimo i hvalimo zbog Tvoga Milosrđa punog ljubavi i nježnosti.
Svevišnji Bože, Ti si naš Kralj i zbog dara kojeg nam
sada pružaš prostiremo se pred Tvoje Noge u poniznom
služenju. Molimo Te Bože, smiluj se svoj svojoj djeci.
Amen.

 

 

 

O Isuse, molim Te da Bog u Svom Milosrđu ne dopusti
Antikristu i njegovoj podloj vojsci, da uzrokuju užasan
strah i nanose patnju Tvojoj djeci.
Molimo da on bude zaustavljen i da Ruka Kazne bude
izbjegnuta kroz obraćenje koje će nastupiti tijekom
Upozorenja.
Amen.

 
Ovo je molitva koju oni moraju moliti da izmole Milosrđe
za duše u tami.
Isuse, molim Te da oprostiš grješnicima čije su duše u
velikoj tami i koji će odbiti Svjetlo Tvoga Milosrđa.
Molim Te Isuse, oprosti im i izbavi ih iz grijeha iz kojih
se oni sami teško mogu izvući.
Ispuni njihova srca zrakama Svoga Milosrđa i pruži im
priliku da se vrate u Tvoje stado.
Amen.

 

Ova molitva bi trebala biti moljena da se zauzima za blagost
radi oproštenja grijeha, tijekom i nakon Upozorenja.
 
 
Premili Isuse, molim Te da mi oprostiš sve moje grijehe i bol i uvrede koje sam nanio drugima.
Ponizno Te molim da mi udijeliš milost da Te nikada
više ne uvrijedim i da izvršim pokoru u skladu s Tvojom
Svetom Voljom.
Molim Te da mi oprostiš ako Te ubuduće budem uvrijedio ičim što bi Ti moglo nanijeti bol i patnju.
Povedi me sa Sobom u Novu Eru Mira, da tako vječno
budem dio Tvoje obitelji.
Isuse, volim Te! Trebam Te! Iskazujem čast Tebi i svemu
što Ti pripada.
Pomogni mi Isuse, da zavrijedim ući u Tvoje Kraljevstvo.
Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
9 
 
 
 
Križarska molitva 9

Patnja kao dar

 

O Presveto Srce Isusovo, nauči me da s poniznom zahvalnošću prihvatim uvrede kada u Tvoje Sveto Ime obznanjujem Tvoju Riječ.

Nauči me da shvatim da me poniženje, bol i patnja još više približavaju Tvom Presvetom Srcu.

Daj da prihvatim te kušnje velikodušno i s ljubavlju, da ih mogu ponuditi Tebi kao dragocjen dar za Spasenje duša.

Amen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pomogni nam, dragi Isuse, da neustrašivo ustanemo
u Tvoje Ime, da pronesemo Plamen Tvoje Ljubavi svim
narodima.
 
Daj nama, Svojoj djeci, snagu da podnesemo zlostavljanja koja ćemo pretrpjeti od svih onih koji ne vjeruju u
Tvoje Milosrđe.
 
Amen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Sveto Srce Isusovo, molim Te, zaustavi mržnju i ljubomoru koju Tvoji sljedbenici imaju u ovim vremenima
prema Tvojim pravim vidjeocima.
Molim Te, čuj moju molitvu i daj svojim vidjeocima
snagu koja im je potrebna da objave Tvoju Presvetu Riječ ovom nevjernom svijetu.
Amen.

 

O moj Isuse, pomogni mi da ne upadnem u grijeh
oholosti kad budem govorio u Tvoje Ime.
Oprosti mi, ako govoreći u Tvoje Sveto Ime, ikoga omalovažim.
Isuse, pomogni mi da mogu slušati kad se prenosi Tvoja
Poruka i ispuni me Svojim Svetim Duhom da mogu prepoznati Istinu Tvoje Riječi kad se obraćaš čovječanstvu.
Amen.

 

Moje svečano obećanje, djeco jest, svima od vas koji Me pozovete, u Ime Moga ljubljenog Sina Isusa Krista, kako bi
spasili svoju braću i sestre, da će oni dobiti odmah zaštitu.
Svakome od vas koji zavjetujete cijeli mjesec molitve za njihove duše, bit će dane posebne milosti.
 
 
Oče Nebeski, pozivajući se na Ljubav Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista, koji je trpio na Križu da bi nas
oslobodio od grijeha, molim Te spasi sve one koji još
uvijek odbacuju Njegovu Milosrdnu Ruku.
Dragi Oče, ispuni njihove duše znamenom Svoje Ljubavi.
Molim Te, Nebeski Oče, čuj moju molitvu i spasi ove
duše od vječne propasti.
Neka kroz Tvoje Milosrđe one prve uđu u Novu Eru
Mira na Zemlji.
Amen.
 
 
O Svemogući Oče, Svevišnji Bože, molim Te smiluj se
svim grješnicima. Otvori im srca da prihvate Spasenje i
prime obilje milosti.
Čuj moje molbe za članove moje vlastite obitelji i neka
se svaki od njih svidi Tvom Srcu koje gori ljubavlju.
O Božanski Nebeski Oče, zaštiti svu Svoju djecu na Zemlji od nuklearnog rata i bilo kojeg drugog zlodjela
kojim se namjerava uništiti Tvoju djecu.
Čuvaj nas i štiti od svakoga zla. Rasvijetli nas kako bismo progledali, čuli i prihvatili Istinu našega Spasenja
bez ikakvog straha u našim dušama.
Amen.

 

Oče moj Nebeski, častimo Te s dubokom zahvalnošću zbog žrtve koju si podnio kada si na svijet poslao
Spasitelja.
Radosno Ti prikazujemo našu poniznu molitvu hvale
za dar koji daješ Svojoj djeci; Dar Božjeg Milosrđa.
O Svevišnji Bože, učini nas dostojnima da prihvatimo
ovo beskrajno Milosrđe sa zahvalnošću.
Amen.

 

O moj Isuse, osnaži me za vrijeme ovog iskušenja
Tvoga Velikog Milosrđa. Podari mi milosti koje su mi
potrebne da postanem malen u Tvojim Očima.
Otvori moje oči da spoznam Istinu Tvoga obećanja
Vječnog Spasenja.
Oprosti mi moje grijehe i pokaži mi Svoju Ljubav i prijateljstvo.
Primi me u naručje Svete Obitelji da tako svi ponovno
budemo jedno.
Ljubim Te Isuse i obećavam Ti da ću od sada pa nadalje
naviještati Tvoju Svetu Riječ bez straha u srcu i čiste
duše, u vijeke vjekova.
Amen.

 

O Bezgrješno Srce Marije, Majke Spasenja i Posrednice svih Milosti, Ti koje ćeš sudjelovati u Spasenju čovječanstva od pokvarenosti sotone, moli za nas.
Majko Spasenja, moli da sve duše budu spašene i prihvate Ljubav i Milosrđe Tvoga Sina, Gospodina našega
Isusa Krista, koji ponovno dolazi da spasi čovječanstvo
i da nam pruži priliku za Vječno Spasenje.
Amen.

 

O dragi Isuse, spasi svijet od Antikrista. Zaštiti nas
od podmuklih varki sotone. Spasi Ostatak Svoje Crkve
od zloga.
Daj svim Svojim Crkvama snagu i milosti potrebne da
bi se obranile od ratova i progona koje smišljaju sotona
i njegova teroristička vojska.
Amen.
 
Majko Spasenja, izmoli Milosrđe dušama mladih,
koji se nalaze u strašnoj tami, da prepoznaju Tvog ljubljenog Sina kada dođe otkupiti cijelo čovječanstvo.
Ne dopusti da ijedna duša propadne. Neka niti jedna
duša ne odbaci Njegovo Veliko Milosrđe.
Molim Te Majko, daj da se svi spase i molim Te prekrij
ove duše Svojim Svetim Plaštem kako bi im osigurala
zaštitu od prevaranta.
Amen.
 
 
O Bože Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina molim Te,
ne daj da Antikrist zavede duše Tvoje djece.
Svemogući Oče, usrdno Te molim, ne dopusti da izaziva
užasan strah kod Tvoje djece.
Molim Te da ga zaustaviš da ne okalja Tvoje stvorenje i
molim Te, smiluj se svim onim jadnim dušama koje će
biti nemoćne suprostaviti mu se.
Čuj moju molitvu, dragi Oče i izbavi svu Svoju djecu od
ovog užasnog zla.
Amen.

 

Slavimo Te i zahvaljujemo Ti, Sveti Bože, Svemogući
Stvoritelju svih ljudi, za Tvoju Ljubav i samilost koju
imaš prema ljudskom rodu.
Zahvaljujemo Ti na Daru Spasenja kojeg dodjeljuješ
Svojoj bijednoj djeci.
Smjerno Te molimo Gospodine, da spasiš one koji idu
stopama zloga i da im se srca otvore Istini o njihovom
Vječnom Životu.
Amen.

 

Ja dajem svijetu ovu Križarsku molitvu da je moli katolički
kler.
 
 
O moj ljubljeni Isuse, ojačaj me i raspiruj plamen
moje ljubavi za Tebe u svakom trenutku moga dana.
Ne daj da se ovaj plamen ljubavi za Tebe ikada poljulja
ili ugasi.
Ne dopusti da ikada zbog kušnje oslabim.
Daj mi milosti koje su mi potrebne da ne zanemarim
svoj poziv, svoju revnost i odanost te da zadržim Naučavanje Pravovjerne Katoličke Crkve.
Obećajem Ti uvijek svoju vjernost. Dajem svoju prisegu
Tebi da ću se boriti u Tvojoj Vojsci kako bi Katolička
Crkva opet slavno ustala i dočekala Tebe, dragi Isuse,
kada ponovno dođeš.
Amen.

 

O moj Vječni Oče, poradi Tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista i Pregorke Muke koju je pretrpio da spasi svijet
od grijeha, molim Te, zaštiti Svog Svetog Namjesnika,
Papu Benedikta, Glavu Tvoje Crkve na Zemlji, kako bi
i on pomogao spasiti Tvoju djecu i sve Tvoje posvećene
sluge od jarma sotone i vlasti njegovih palih anđela koji
svijetom obilaze kradući duše.
O Oče, zaštiti Svoga Papu tako da Tvoja djeca budu
upravljena na pravi put koji vodi u Tvoj Novi Raj na
Zemlji.
Amen.

 

(Za katolike i one koji nisu katolici. Katolici moraju nastaviti redovito ići na Ispovijed, jer tako traži naš Gospodin Isus)
Oni moraju moliti ovu molitvu sedam dana zaredom i zadobiti će dar potpunog oprosta i Snagu Duha Svetoga.
 
 
O Moj Isuse, Ti si svjetlost svijeta, Ti si plamen koji
dodiruje sve duše. Tvoje Milosrđe i Ljubav ne poznaju
granice.
Nismo zavrijedili Žrtvu koju si Ti podnio za nas Svojom
Smrću na Križu, ipak znamo da Tvoja Ljubav za nas nadilazi našu ljubav prema Tebi.
Udijeli nam, Gospodine, dar poniznosti da zavrijedimo
ući u Tvoje Novo Kraljevstvo. Ispuni nas Duhom Svetim
da hrabro stupamo naprijed i vodimo Tvoju Vojsku u
propovjedanju Istine Tvoje Svete Riječi te pripremimo
našu braću i sestre za Tvoj Slavni Drugi Dolazak na Zemlju.
Častimo Te! Slavimo Te!
Prikazujemo Ti same sebe, naše žalosti i trpljenja kao
dar Tebi za Spasenje duša.
Ljubimo Te, Isuse!
Smiluj se svoj Svojoj djeci gdje god bili.
Amen.

 

Svevišnji Bože, molim Te da zaštitiš sve Svoje svete glasnike u svijetu. Molim Te, da budu zaštićeni od mržnje
drugih.
Neka se Tvoja Presveta Riječ brzo proširi cijelim svijetom. Zaštiti Svoje glasnike od kleveta, zlostavljanja, laži
i od svake druge opasnosti.
Zaštiti njihove obitelji i prekrij ih Duhom Svetim cijelo vrijeme, tako da Poruke koje prenose svijetu budu
prim ljene skrušena i ponizna srca.
Amen.

Ovdje možete naručiti  KRUNICU MAJKE SPASENJA

 

 Krunica majke spasenja

 

 

Molite Ružarij kako bi pomogli
spasiti svoj narod.
Naša je Gospa zatražila da ljudi mole Njen Sveti Ružarij
kako bi pomogli spasiti svoj narod.
 
Molitva prije Ružarija
 
Kraljice Svetog Ružarija, Ti si se udostojala doći u
Fatimu da preko troje pastirske djece objaviš blaga u
milostima koje su skrivene u Ružariju.
 
Nadahni moje srce iskrenom ljubavlju u ovoj pobožnosti da dok razmatram o Otajstvima našeg Otkupljenja,
koja ovdje dozivam u pamet, budem obogaćen njihovim plodovima.
 
Molim Te da prevlada mir u svijetu,
 
obraćenje grješnika i Rusije i za milosti koje Te molim
 
u ovom Ružariju (Ovdje izreci svoje molbe).
 
Ja molim ovo na veću Slavu Božju, na Tvoju čast i za
dobro duša, osobito moje.
 
Amen.

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                          Nekoliko citata ......

 

                          Nikada nemojte zaboraviti važnost Moje Presvete Krunice, jer kada ju molite svaki dan, možete pomoći spasiti svoj narod.

 

  Sotonina moć je oslabljena kada molite Moju Krunicu. On bježi u velikoj boli i postaje nemoćan. Od najveće je važnosti moliti Ju bar jednom dnevno, bez obzira kojoj kršćanskoj vjeri pripadate.

 

[…] Tako je važna ova molitva, da sada postaje Križarska molitva...

 

. […]

Osjetite mir, djeco, kada meditirate Moju Krunicu.. (Majka Spasenja, 5. veljaca 2012)

 


Svećenicima u Katoličkoj Crkvi, Ja vam nalažem da nosite zrnca Moje Presvete Krunice i Benediktinski Križ sa sobom u svako doba. Vi morate moliti Moju Svetu Krunicu svakog pojedinog dana i paziti na one na višim položajima unutar Crkve da bi vidjeli tko javno moli moju Svetu Krunicu. Kada Mi se odaje počast, Moju Svetu Krunicu moraju moliti svi prisutni preda Mnom. Ako oni, koji kažu da vode vjernike da traže Moju pomoć pred Prijestoljem Božjim, ne mogu moliti Moju Krunicu, onda oni trebaju vaše molitve. Doći pred Mene, tražeći Moju pomoć bez moljenja Moje Krunice, jest beznačajno, slično vojniku koji ide u bitku bez ikakvog oružja. 14. listopada 2013

 


Kada Mi je Moj Otac dao uputu da predstavim svijetu Presvetu Krunicu po Svetom Dominiku, mnogi su Je odbacili. Oni i dalje to čine danas, jer misle da sam Nju Ja stvorila. Ona je dana Meni, kako bi se svatko tko Ju moli mogao zaštititi od zloga. Mojim Posredovanjem su mnogim dušama ostavljene u baštinu posebne Milosti i Zaštita protiv utjecaja zloga.20. siječnja 2014

 

Moja najdraža djeco, Ja tražim od vas da molite Moju Presvetu Krunicu svakoga dana od sada pa nadalje da zaštitite ovu Misiju od sotonskih napada. Moleći Moju Presvetu Krunicu svakoga dana, vi ćete ublažiti zloću sotone i onih na koje on utječe, kada pokušava odvratiti duše od toga da slijede ovaj posebni Poziv s Neba.

Svi oni različitih vjera moraju također početi moliti Moju Svetu Krunicu, jer će Ona svakome od vas donijeti veliku zaštitu. Presveta Krunica je za svakoga i one koji žele imati koristi od Moje zaštite – Dar koji sam Ja primila od Boga, obraniti duše od zloga. 2. veljače 2014
 
 
 
 
 
 
 

 

O moj Isuse, ja Te molim, smiluj se onima koji trpe
zbog strašnih ratova.
 
Molim da se nastani mir u tim izmučenim narodima
koji su slijepi za Istinu Tvoga Postojanja.
 
Molim Te, prekrij ove narode Silom Duha Svetoga da
prestanu težiti za vlašću nad nevinim dušama.
 
Smiluj se svim Tvojim zemljama koje su nemoćne protiv zlih zvjerstava koja su zahvatila cijeli svijet.
Amen.
 
 
 

 

Svevišnji Bože, klečimo pred Tobom moleći Te za jedinstvo sve Tvoje djece u borbi da se održe Tvoje Kršćanske Crkve na Zemlji.
 
U ovom vremenu velikog otpadništva u svijetu, neka
nas naše različitosti ne podijele.
 
Ljubimo Te, dragi Oče i usrdno Te molimo da nam udijeliš milosti da možemo ljubiti jedni druge u Ime Tvoga
ljubljenoga Sina, Spasitelja našega Isusa Krista.
 
Klanjamo Ti se!
Ljubimo Te!
Ujedinjujemo se u borbi
za snagu Tvojih Kršćanskih Crkvi na Zemlji, kako bi se
održale u kušnjama koje bi nas mogle snaći u nadolazećim godinama.
Amen.
 
 
 

 

O moj Gospodine Isuse Kriste, usrdno Te molim da
izliješ Svoga Svetoga Duha na svu Svoju djecu.
 
Molim Te da oprostiš onima koji gaje mržnju u svojim dušama
prema Tebi.
 
Molim Te, da ateisti otvore svoja okorjela srca u vrijeme Tvoga Velikog Čina Milosrđa i da Tvoja djeca koja
Te ljube, mogu Tebe dostojanstveno častiti nadilazeći
svako progonstvo.
 
Ispuni, molim Te, svu Svoju djecu Darom Svoga Duha
 
da se mogu hrabro uzdići i voditi Tvoju Vojsku u posljednju bitku protiv sotone, njegovih demona i svih
 
onih duša koje robuju njegovim lažnim obećanjima.
 
Amen.

 

O moj Vječni Oče, Bože, Stvoritelju svemira, u Ime
 
Tvoga ljubljenog Sina, molim Te, učini da Te više ljubimo.
 
Pomogni nam da budemo hrabri, neustrašivi i jaki
 
usprkos nedaćama. Primi naše žrtve, trpljenja i poteškoće koje stavljamo pred Tvoje Prijestolje kao dar za
Spasenje Tvoje djece na Zemlji.
 
Omekšaj srca nečistim dušama. Otvori im oči za Istinu
 
Tvoje Ljubavi kako bi se mogli pridružiti svoj Tvojoj
 
djeci u Raju na Zemlji, koji si s ljubavlju stvorio za nas
u skladu sa Svojom Božjom Voljom.
 
Amen.

 

O moj Isuse, neka moja molitva prizove Tvoj Sveti
Duh da siđe na sve one vođe koji su nošeni požudom,
gramzivošću, pohlepom i ohološću, te da tako prestane
progon Tvoje nevine djece!
 
Molim Te, ne daj da siromaštvo, glad i ratovi izmuče
Tvoju djecu i molim Te da europski vođe otvore svoja
srca Istini Tvoje Ljubavi.
 
Amen.

 

Majko Spasenja, moli za Svoju djecu u Irskoj kako bi
se spriječilo nametanje opakog čina pobačaja.
 
Zaštiti ovaj sveti narod da ne utone u još veći očaj i tmine koje su se nadvile nad našom zemljom.
 
Izbavi nas od zloga koji želi uništiti Tvoju djecu koja se
tek imaju roditi.
 
Moli da te vođe imaju snage poslušati one koji ljube Tvoga Sina, te tako nasljeduju Učenja Gospodina našega
Isusa Krista.
Amen.

                                                                  Ovdje možete naručiti ŠKAPULAR PEČAT ŽIVOGA BOGA

 

 Skapular

 

 

Pecat Zivoga Boga 

Bog Otac traži da svi prihvatimo ovaj Pečat kao Zaštitu za
sve nas i za naše obitelji, tijekom budućih teških vremena u
kojima ćemo morati živjeti.
 
 
 
O moj Bože, moj ljubljeni Oče, prihvaćam s ljubavlju
i zahvalnošću Tvoj Božji Pečat Zaštite.
Tvoje Božanstvo obuhvaća moje tijelo i dušu za vječnost.
 
Duboko se klanjam u poniznom zahvaljivanju i iskazujem svoju duboku ljubav i odanost Tebi, mom Ljubljenom Ocu.
 
Molim Te da zaštitiš mene i moje bližnje ovim posebnim
Pečatom i prikazujem svoj život u službu Tebi u vijeke
vjekova.
Ljubim Te, dragi Oče.
Tješim Te u ovim vremenima, dragi Oče.
Prikazujem Ti Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga Preljubljenoga Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za
Spasenje sve Tvoje djece.
Amen.
 

                                                                                                                            

Nekoliko citata o

PEČATU ŽIVOGA BOGA

iz Poruke  431, 16. svibnja  2012

Mein Geschenk des Siegels des Lebendigen Gottes wird euch gegenüber euren Feinden unsichtbar machen. Betet es von jetzt an jeden Tag. Bewahrt es in Reichweite in euren Häusern auf und lasst es durch einen Priester segnen.

 

iz Poruke  433, 16.svibnja 2012

Vergesst niemals die Wichtigkeit des „Siegels des Lebendigen Gottes“. Es wird euch und euren Familien Schutz bieten, nicht nur einen spirituellen, sondern auch einem leiblichen Schutz. Ihr seid gesegnet, das Siegel zu empfangen, und es ist eure Pflicht, dafür zu sorgen, dass es — überall — so viele Kinder Gottes wie möglich empfangen.

 

iz Poruke 1. Juni 2012

Das Siegel des Lebendigen Gottes, Mein Kreuzzug-Gebet (33) ist eure Rettungsleine. Wenn ihr Mein Siegel des Schutzes, das euch von Meinem Ewigen Vater gegeben wird, erhaltet, dann werdet ihr das Zeichen nicht annehmen müssen. Ihr werdet nicht angerührt werden. Euer Haus wird nicht gesehen werden, es wird nicht gesucht werden noch wird es zu einem Ziel werden; denn es wird für die Augen von Satans Armee unsichtbar gemacht werden.

 
 
O moj Isuse, pomogni mi da na svoj mali način,
nasljedujem Tvoj Život Žrtve sa svrhom Spasenja čovječanstva.
Dopusti mi da Ti tijekom Korizme prikažem post jedan
dan u tjednu kao dar za Spasenje čovječanstva, kako bi
svi prošli kroz Vrata Novog Raja na Zemlji.
Dragi Isuse, prikazujem Ti svoju žrtvu s ljubavlju i radošću u srcu.
Da Ti pokažem dokle moja ljubav seže usrdno Te molim,
da po ovoj žrtvi, spasiš svaku dušu koja nije u milosti.
Amen.

 

O moj Isuse, pomogni mi da Ti pomognem spasiti
Tvoju ostalu djecu na Zemlji. Molim Te da Svojom Milošću oslobodiš duše od duha tame.
Primi moja trpljenja, patnje i tugu u ovome životu da se
spase duše od vatri pakla.
Podari mi milosti da Ti prikažem ove patnje s ljubavlju
i radošću u mom srcu i da se tako svi ujedinimo, da budemo jedno u ljubavi prema Presvetom Trojstvu, te da
živimo s Tobom u Raju kao jedna sveta obitelj.
Amen.

 

Isuse pomogni mi, jer sam izgubljen i zbunjen.
 
Neznam istinu o životu poslije smrti.
 
Oprosti mi ako Te uvrijedim štovanjem lažnih bogova
koji nisu Pravi Bog.
 
Spasi me i pomogni mi da jasno vidim Istinu i izbavi me
 
od tmina moje duše. Pomogni mi da dođem u Svjetlo
 
Tvoga Milosrđa.
 
Amen.

 

O dragi Isuse, ujedini u ljubavi sve Svoje ljubljene
sljedbenike, da tako možemo proširiti Istinu Tvoga
obećanja Vječnoga Spasenja po cijelom svijetu.
Molimo za one mlake duše, koje Ti se boje predati duhom, dušom i tijelom, neka odbace od sebe
oklop oholosti i otvore svoja srca Tvojoj Ljubavi te tako postanu
dio Tvoje svete obitelji na Zemlji.
Prigrli sve te izgubljene duše, dragi Isuse, dopusti da ih
mi kao njihova braća i sestre svojom ljubavlju podignemo iz divljine i povedi njih zajedno s nama u Nutrinu,
Ljubav i Svjetlo Presvetoga Trojstva.
Polažemo svu svoju nadu, povjerenje i ljubav u Tvoje
Svete Ruke.
Usrdno Te molimo, povećaj našu pobožnost da pomognemo spasiti još više duša.
Amen.

 

O Blagoslovljena Majko Spasenja, molimo Te, moli
 
za Katoličku Crkvu u ovim teškim vremenima i za našeg ljubljenog Papu Benedikta XVI da mu se olakšaju
patnje.
 
Molimo Te, Majko Spasenja, zaogrni Svojim Svetim
 
Plaštem posvećene Božje sluge kako bi dobili milosti
 
da budu jaki, odani i hrabri u iskušenjima s kojima su
suočeni.
 
Moli također, da vode brigu o svom stadu u skladu s
istinskim Učenjem Katoličke Crkve.
 
O Sveta Majko Božja, daj nama, Ostatku Svoje Crkve
na Zemlji, dar vodstva kako bismo pomogli voditi duše
prema Kraljevstvu Tvoga Sina.
 
Molimo Te Majko Spasenja, da držiš prevaranta dalje
od sljedbenika Svoga Sina koji su u potrazi za zaštitom
svoje duše, kako bi bili sposobni proći kroz vrata Novog
Raja na Zemlji.
 
Amen.

 

Isuse, Moj ljubljeni Spasitelju, ja Te molim da izliješ na
mene Svoga Svetoga Duha, da mogu moćno naviještati
Tvoju Presvetu Riječ kako bi se sva Božja djeca pripremila na Tvoj Drugi Dolazak.
Usrdno Te molim, Gospodine Isuse, za sve milosti koje
mi trebaju, da mogu doprijeti do svih vjera, uvjerenja i
naroda, gdje god da pođem.
Pomogni mi da govorim Tvojim Jezikom, da donosim
bijednim dušama olakšanje Tvojim Usnama i da ljubim
sve duše posebnom Božjom Ljubavlju koja se izlijeva iz
Tvoga Svetoga Srca.
Pomogni mi da spasim duše koje su tako blizu Tvome
Srcu i dopusti mi da Te tješim, dragi Isuse, onda kada
izgubljene duše i dalje budu odbacivale Tvoje Milosrđe.
Isuse, bez Tebe ne vrijedim ništa, ali s Tvojom velikodušnom pomoći ja ću se boriti,
u Tvoje Ime, da pomognem u spašavanju
cjelokupnog čovječanstva.
Amen.

 

O moj Isuse, ja sam samo ponizni sluga i trebam Te
 
da me vodiš, kako bih mogao pripremiti duše za Tvoj
Slavni Drugi Dolazak.
 
Pomogni mi da obraćam duše i pripremim ih u skladu
sa Tvojom Svetom Voljom, tako da budu u stanju ući u
Novo Nebo i Zemlju koje si Ti kroz Svoju Smrt na Križu
obećao cijelom čovječanstvu.
 
Daj mi milosti koje su mi potrebne da razglasim Tvoju
Riječ žednim dušama i da nikada ne zakažem u svojoj
dužnosti prema Tebi, dragi Isuse, kojemu sam se obvezao na vjernost preko mojih Svetih Zavjeta.
Amen.

 

Isuse moj, pomogni Svojoj jadnoj djeci, koja su slijepa
za Tvoje obećanje Spasenja.
Usrdno Te molim, da uz pomoć mojih molitvi i trpljenja
otvoriš oči nevjernicima kako bi doživjeli Tvoju nježnu
Ljubav i potrčali u Tvoje Svete Ruke da ih zaštitiš.
Pomogni im da spoznaju Istinu i zatraže oprost za sve
svoje grijehe kako bi se spasili i bili prvi koji će proći
kroz Vrata Novog Raja. Molim Te za ove jadne duše;
muškarce, žene i djecu i požurujem Te da ih oslobodiš
od njihovih grijeha.
Amen.

 

O Svevišnji Bože, prikazujem Ti moj dar posta da zaustaviš vladavinu zla u svijetu preko koje se namjerava
 
izgladnjivati moju zemlju nedostatkom hrane i nedostatkom Kruha Života.
 
Primi moje prikazanje i poslušaj moju molitvu za druge
narode i sačuvaj ih od zla koje priprema Antikrist.
 
Dragi Gospodine, izbavi nas iz ove opakosti i zaštiti
 
našu vjeru kako bismo Te častili u slobodi, koja nam
 
treba da Te ljubimo i slavimo sada i u vijeke vjekova.
 
Amen.

 

O Bože Svemogući Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina
Isusa Krista i u spomen na Njegovu Smrt na Križu kojom nas je spasio od naših grijeha, molim Te da spasiš
duše koje se same ne mogu spasiti i koje bi za vrijeme
Upozorenja mogle umrijeti u smrtnom grijehu.
Usrdno Te molimo da po patnjama koje je zbog pomirenja podnio Tvoj ljubljeni Sin, oprostiš onima koji neće
biti u stanju zatražiti otkupljenje, jer neće živjeti dovoljno dugo da bi mogli zamoliti Isusa, Tvoga Sina, za
Milost da ih oslobodi od grijeha.
Amen.

 

Dragi Isuse, daj mi snagu da se mogu usmjeriti na
Tvoje Učenje i proglašavati Tvoju Svetu Riječ u svako
doba.
 
Ne daj da ikada upadnem u napast da obožavam lažnog
proroka, koji će se pokušati predstaviti kao da je sličan
Tebi.
 
Očuvaj moju snažnu ljubav prema Tebi.
 
Daj mi Milosti Razlikovanja da nikada ne poričem Istinu koja je objavljena u Svetom Pismu, bez obzira na sve
 
laži koje mi se nude, da bi me potaknule da se okrenem
 
od Tvoje Istinite Riječi.
 
Amen.

 

 
O Isuse, ja vrlo malo znam o Tebi, ali molim Te da
mi pomogneš da otvorim svoje srce i dopustim Ti da
dođeš u moju dušu i da me ozdraviš, utješiš i ispuniš
me Svojim Mirom.
Pomogni mi da osjetim radost, te savladam sve negativne
misli i naučim na koji način Ti ugoditi, da tako mogu
ući u Tvoj Novi Raj gdje ću moći živjeti s Tobom život
ljubavi, radosti i divljenja u vijeke vjekova.
Amen.
 
O Isuse, ja sam izgubljen. Zbunjen sam i osjećam se
kao zarobljenik uhvaćen u mrežu iz koje se ne mogu
izvući.
Isuse, vjerujem da ćeš mi doći u pomoć i osloboditi me
od okova sotone i njegovih demona.
Pomogni mi jer ja sam izgubljen.
Potrebna mi je Tvoja Ljubav da mi da snagu da vjerujem
u Tebe i da se ufam u Tebe, te se tako spasim od ovoga
zla i da mi se pokaže Svjetlo, te napokon pronađem mir,
ljubav i sreću.
Amen.

 

O Blagoslovljena Majko, Majko Spasenja cijelog svijeta, moli da se ponovno zapali
moja ljubav prema Isusu.
Pomogni mi da osjetim Plamen Njegove Ljubavi kako
ispunja moju dušu.
Pomogni mi da više ljubim Isusa. Moli da moja vjera,
ljubav i odanost prema Njemu postane jača.
Otkloni svaku sumnju koja me muči i pomogni mi da
jasno vidim Božje Svjetlo Istine koje zrači iz Tvoga ljubljenoga Sina, Spasitelja
cijelog čovječanstva.
Amen.

 

O moj Isuse, udijeli mi milost da mogu proglasiti Tvoju Svetu Riječ cijelom čovječanstvu
da bi duše mogle
biti spašene.
Izlij Svoga Svetoga Duha na mene, Tvoga poniznog slugu, da Tvoju Svetu Riječ čuju i
prihvate osobito one duše
kojima je najpotrebnije Tvoje Milosrđe.
Pomogni mi da u svako doba poštujem Tvoju Svetu Volju i
da nikada ne uvrijedim
ili osudim one koji odbiju
Ruku Tvoga Milosrđa.
Amen.

 

O Isuse, ja sam Tvoj ponizni sluga. Dajem Ti obećanje
svoje ljubavi i vjernosti.
Molim Te da mi daš znak Svoga poziva.
Pomogni mi da progledam i uvidim Tvoje obećanje.
Blagoslovi me milošću Duha Svetoga, da me ne zavaraju
oni koji tvrde da dolaze u Tvoje Ime, a koji ne govore
Istinu.
Pokaži mi Istinu.
Daj da osjetim Tvoju Ljubav da tako mogu ispuniti Tvoju Presvetu Volju.
Molim Te poniznog srca, pokaži mi način na koji Ti
mogu pomoći spasiti ljudske duše.
Amen.

 

O dragi Isuse, pomogni mi da spoznam tko si Ti.
Oprosti mi što do sada nisam razgovarao s Tobom.
Pomogni mi da u ovom životu pronađem mir i pokaži
mi Istinu o Vječnom Životu.
Umiri moje srce. Olakšaj mi brige. Daj mi mir.
Otvori sada moje srce da možeš ispuniti moju dušu sa
Svojom Ljubavlju.
Amen.

 

 
O dođi Duše Sveti, izlij na moju poniznu dušu Svoj
Dar Ljubavi, Mudrosti i Znanja.
Ispuni me Svjetlom Istine, da mogu razlikovati Božju
Istinu od laži koje šire sotona i njegovi anđeli.
Pomogni mi da uzmem baklju i da širim Plamen razumijevanja na sve koje susretnem, po Kristu, Gospodinu
našemu.
Amen.
 

 

 
Moj ljubljeni Oče!
Obraćam se Tebi u Ime Tvoga premiloga Sina i u spomen na Njegovu Muku na Križu.
Svevišnji Bože, Stvoritelju svijeta i svega što postoji,
neka naše Spasenje bude u Tvojim Svetim Rukama.
Prigrli svu Svoju djecu, uključujući one koji Te ne poznaju i one koji Te poznaju, ali se ne osvrću na Tebe.
Oprosti nam naše grijehe i izbavi nas od progona sotone
i njegove vojske.
Primi nas u Svoje Ruke i ispuni nas nadom koju trebamo da bismo vidjeli put Istine.
Amen.

 

 
O Bože Oče,
u Ime Tvoga ljubljenoga Sina, molim Te
da daš svećenicima snagu i milosti koje trebaju da im
pomognu izdržati progon koji trpe.
Pomogni im da se drže Istine Učenja Tvoga Sina, Isusa
Krista i da se Nje nikada ne odreknu, te da ne popuste
niti se podlože neistinama oko Prisutnosti Presvete Euharistije.
 
Amen.

 

O Nebeski Oče, u Ime Tvoga ljubljenoga Sina, Isusa
Krista koji je strahovito trpio za grijehe čovječanstva,
molimo Te pomogni nam u ovim teškim vremenima s
kojima smo suočeni.
Pomogni nam da preživimo progon kojega planiraju
pohlepni vladari i oni koji žele uništiti Tvoje Crkve i
Tvoju djecu.
Usrdno Te molimo, dragi Oče, pomogni nam da prehranimo naše obitelji i
spasi živote onih koji će biti prisiljeni na rat protiv svoje volje.
Ljubimo Te, dragi Oče. Smjerno Te molimo da nam pomogneš u vrijeme potrebe. Izbavi nas iz ruke Antikrista.
Pomogni nam da preživimo njegov žig, žig Zvijeri,
tako što ga nećemo htjeti primiti.
Pomogni onima koji Te ljube da cijelo vrijeme ostanu
vjerni Tvojoj Svetoj Riječi, da nam tako Ti možeš udijeliti milosti da preživimo dušom i tijelom.
 
Amen.

 

 
O moj dragi Isuse,
 
molim Te daj da sva Božja djeca
otvore srca Daru Tvoga Velikog Milosrđa.
 
Pomogni im da prihvate Tvoje Božje Milosrđe s ljubavlju i zahvalnošću.
 
Osposobi ih da se mogu poniziti pred Tobom i zamoliti
oproštenje svojih grijeha, da tako mogu imati udjela u
Tvom Slavnom Kraljevstvu.
 
Amen.
 
 
 
 
 

 

 
O dragi Oče,
u Ime Tvoga premiloga Sina, koji je Sebe
žrtvovao na Križu za sve ljude, pomogni mi da ostanem
vjeran Istini.
Prekrij me Predragocjenom Krvlju Svoga Sina i daj mi
milosti da Ti nastavim časno služiti u vjeri i pouzdanju
sve do kraja moje svećeničke službe.
Ne daj da ikada zastranim od pravoga značenja Žrtve
Svete Mise ili pravog načina na koji se Sveta Euharistija
predstavlja Tvojoj djeci.
Daj mi snagu da Te zastupam i hranim Tvoje stado na
način na koji treba biti hranjeno, sa Tijelom, Krvlju,
Dušom i Božanstvom Tvoga Sina, Isusa Krista, Spasitelja čovječanstva.
 
Amen.

 

O moj dragi Isuse, otvori moje uši da čujem Tvoj Glas.
Otvori moje srce Svom pozivu punom ljubavi. Ispuni mi
dušu Duhom Svetim, da Te mogu prepoznati u ovom
vremenu.
Ponizno Ti se podlažem u svemu što Ti zatražiš od mene.
Pomogni mi da razaznam Istinu, ustanem, odgovorim
i slijedim Tvoj Glas, kako bih Ti pomogao spasiti duše
cijelog čovječanstva.
Tvoja Volja je meni zapovijed. Daj mi hrabrosti da Ti
dopustim da me Ti vodiš i da se oboružam na način
potreban da bih mogao voditi Tvoju Crkvu prema Tvom
Novom Kraljevstvu.
Amen.

 

O dragi Isuse,

zazivam Te da prigrliš svu Božju djecu
i da ih prekriješ Svojom Predragocjenom Krvlju.
Neka svaka kap Tvoje Krvi prekrije svaku dušu, te je
zaštiti od zloga.
Otvori srce svima, a naročito okorjelim dušama i onima koji Te poznaju, ali su se okaljali grijehom oholosti.
Neka padnu na koljena i mole da im Svjetlo Tvoje Ljubavi preplavi duše.
Daj da progledaju i uvide Istinu, neka ih zora Tvoga
Božjeg Milosrđa obasja tako da ih prekriju Zrake Tvoga
Milosrđa.
Obrati sve duše po milostima koje sada od Tebe tražim, dragi Isuse (navedi osobne nakane). Molim Te da
se smiluješ i prikazujem Ti ovaj post od jednoga dana
u svakom tjednu mjeseca lipnja kao zadovoljštinu za
sve grijehe.
 
Amen.
 
 
Moja predraga kćeri, kao što je Moj Vječni Otac ostavio u
baštinu Svoj Pečat kao Veliki Dar čovječanstvu, tako i Njegova djeca moraju obećati svoju vjernost Njegovoj Božjoj
Volji.
Ja tražim od sve Božje djece koja će stupati naprijed u Njegovoj Vojsci i pomoći spasiti duše sve Božje djece, uključujući
okorjele grješnike, da daju zavjet
.
O Svevišnji Bože,
o Oče Nebeski, čvrsto Ti prisežem
da ću Tebe poštovati i slušati u svemu sjedinjen s Tvojom Božjom Voljom na Zemlji.
Po Presvetoj Krvi Tvoga Jedinoga ljubljenoga Sina, Pravoga Mesije, prikazujem Ti svoj duh,
svoju dušu i tijelo
u korist svih duša kako bismo se mogli sjediniti kao jedno
u Tvom Kraljevstvu Nebeskom koje dolazi, da se tako
vrši Tvoja Božja Volja na Zemlji, kao što je na Nebu.
 
Amen.
 

 

 Djeco Božja, pripremajte se svaki dan za Upozorenje, jer se
ono može dogoditi u svako doba.
 
 
O dragi, Slatki Isuse, molim Te za Milosrđe za duše iz
moje obitelji (ovdje ih imenuj).
Prikazujem Ti moja trpljenja, moje kušnje i molitve za Spasenje njihovih duša
od duha tame.
Ne daj da itko od ove Tvoje djece zaniječe Tebe ili odbaci
Tvoju Milosrdnu Ruku.
Otvori njihova srca i sjedini ih sa Tvojim Svetim Srcem,
da mogu tražiti oproštenje, koje im je potrebno da ih
spasi od paklenih vatri.
Daj im priliku da daju zadovoljštinu i da budu obraćeni
Zrakama Tvoga Božjeg Milosrđa.
 
Amen.

 

 
O dragi Nebeski Oče, 
u spomen Razapinjanja Tvoga
ljubljenog Sina Isusa Krista, ja Te molim zaštiti nas,
Svoju djecu, od razapinjanja kojim nas Antikrist i njegovi
 sljedbenici namjeravaju uništiti.
Daj nam milosti koje su nam potrebne da odbijemo
žig Zvijeri i pruži nam potrebnu pomoć kako bismo se
borili protiv zla koje u svijetu šire oni koji slijede put
sotone.
Smjerno Te molimo, dragi Oče, zaštiti svu Svoju djecu
u ovim užasnim vremenima i dovoljno nas ojačaj da
možemo ustati i proglašavati Tvoju Svetu Riječ cijelo
vrijeme.
 
Amen.
 
 
 
O Isuse,
pomogni mi jer ja sam grješnik izgubljen,
bespomoćan i u tami.
Slab sam i nemam Te hrabrosti tražiti.
Daj mi snagu da Te sada zazovem da se mogu odvojiti
od tame svoje duše.
Dovedi me u Svoje Svjetlo, dragi Isuse. Oprosti mi.
Pomogni mi da budem ponovno potpun i vodi me prema Svojoj Ljubavi, Miru i Vječnom Životu.
Potpuno Ti vjerujem i molim Te da obuzmeš moj duh,
tijelo i dušu dok se predajem Tvom Božjem Milosrđu.
 
Amen.

 

 
Moja ljubljena Majko Spasenja, 
molim Te moli da dobivam 
Hranu Života kako bi me sačuvala na ovom putu
da pomognem spasiti svu Božju djecu.
Molim Te, pomogni svima onima koji su zavedeni 
lažnim idolima i lažnim bogovima, da se otvore Istini o
Smrti Tvoga Sina na Križu po kojoj je spasio svako
Božje dijete i donio svakome Život Vječni.
 
Amen.
 
 
O moj najdraži Spasitelju Isuse Kriste, 
primi na dar
moje molitve i žrtve kao pomoć za Spasenje moje braće
i sestara iz zatvora tmine u kojemu se nalaze.
Dopusti mi da pomognem spasiti njihove duše.
Molim Te da im oprostiš njihove grijehe i molim Te da
ispuniš njihove duše Duhom Svetim, kako bi potrčali u
Tvoje Ruke, zaklon koji očajnički trebaju da ne bi bili
zauvijek izgubljeni.
Predajem Ti samoga sebe za takve duše u
 poniznom služenju i zahvalnosti.
 
Amen.
 
 
O dragi Isuse, Spasitelju čovječanstva, 
po Tvom Božjem Milosrđu, ja zagovaram blagost 
prema svim onim jadnim dušama u grijehu koje bi mogle biti uzete sa ovoga svijeta za vrijeme Upozorenja.
Oprosti im njihove grijehe i po uspomeni na Tvoju
Muku, ja Te molim udijeli mi ovu posebnu milost u naknadu 
za njihove grijehe.
Prikazujem sebe Tebi, svoj duh, tijelo i dušu kao pokoru
za Spasenje njihovih duša i da budu privedene u Vječni
Život.
 
Amen.

 

 O dragi Isuse, 
pomogni da budem vjeran Tvojoj Presvetoj Riječi u svako doba.
Daj mi snagu da mogu održati Istinu o Tvojoj Crkvi
uslijed protivština.
Ispuni me milošću da dijelim Svete Sakramente onako
kako si nas Ti naučio. Pomogni mi da hranim Tvoju
Crkvu Kruhom Života i da ostanem vjeran Tebi, čak i
kada mi to zabrane.
Izbavi me od okova prijevare s kojom ću se možda morati suočiti, kako bih naviještao Istinitu Božju Riječ.
Prekrij u ovo vrijeme sve Svoje posvećene sluge Svojom
Predragocjenom Krvlju, da bismo ostali hrabri, odani
i nepokolebljivi u svojoj vjernosti Tebi, našem ljubljenom Spasitelju, Isusu Kristu.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse,
 ja Te molim sačuvaj moju djecu od kralja
laži.
Ja posvećujem ovu djecu (navesti imena) Tvom Svetom
Srcu i molim Te da ih prekriješ Svojom Predragocjenom Krvlju i tako obasjaš njihove duše, te ih primiš u
sigurnost Svojih Ruku punih ljubavi, da budu zaštićeni
od svakoga zla.
Molim Te otvori njihova srca i ispuni im duše za vrijeme
Prosvjetljenja Savjesti Tvojim Svetim Duhom, da budu
očišćeni od svake ljage.
 
Amen.
 
 
Majko Božja, Majko Spasenja, 
prekrij me Svojim Presvetim Plaštem i zaštiti moju obitelj od utjecaja sotone
i njegovih palih anđela.
Pomogni mi da se sve vrijeme ufam u Božje Milosrđe
Tvoga ljubljenoga Sina, Isusa Krista.
Podržavaj me u mojoj ljubavi prema Njemu i ne dopusti
da se ikada udaljim od Istine Njegova Učenja, bez obzira
kolikim napastima bio izložen.
 
Amen.

 

 
 Bože, Svemogući Oče, 
ja prihvaćam Tvoju Božju Volju.
Pomogni Svojoj djeci da je prihvate.
Zaustavi sotonu koji poriče Tvojoj djeci pravo na baštinu njihova Oca.
Ne daj da se ikada prestanemo boriti za našu baštinu
u Raju.
Čuj naše molitve i protjeraj sotonu i njegove pale anđele.
Molim Te, dragi Oče, očisti Zemlju Svojim Milosrđem i
prekrij nas Svojim Svetim Duhom.
Vodi nas da postrojimo Tvoju Presvetu Vojsku, kojoj je
u izobilju dana Moć da zauvijek protjera Zvijer.
 
Amen.
 
 
O dragi Isuse 
pomogni Svojim posvećenim slugama
da prepoznaju raskol unutar Katoličke Crkve, dok izlazi
na vidjelo.
Pomogni Svojim posvećenim slugama da budu postojani i odani Tvojoj Svetoj Riječi.
Ne dopusti da svjetovne težnje ikada zamagle njihovu
čistu ljubav prema Tebi.
Udijeli im milost da ostanu čisti i ponizni pred Tobom i
da časte Tvoju Presvetu Prisutnost u Euharistiji.
Pomaži i vodi sve one posvećene sluge koji su možda
mlaki u ljubavi prema Tebi i raspali Vatru Duha Svetoga
u njihovim dušama. Pomogni im da prepoznaju napasti
kojima ih se želi omesti. Otvori im oči da mogu vidjeti
Istinu u svako doba.
Blagoslovi ih, dragi Isuse u ovom vremenu i prekrij ih
Svojom Predragocjenom Krvlju, da ih zaštitiš od zla.
Daj im snagu da se odupru zavođenju sotone, ako budu
zbunjeni pokušajima da ih se namami na negiranje postojanja grijeha.
 
Amen.

 

 
O Isuse,
spasi djecu Božju od Antikrista.
Zaštiti nas od planova za nadziranje svijeta.
Gospodine, spasi nas od progona.
Zaštiti od Antikrista duše koje su u tami tako da mogu
u Tvojim Očima zadobiti Otkupljenje.
Pomaži nam u našim slabostima.
Jačaj nas u duhu da ustanemo i vodimo jedni druge dok
u Tvojoj Vojsci stupamo prema Vratima Raja.
Trebam Te, dragi Isuse.
Ljubim Te, dragi Isuse.
Slavim Tvoju Prisutnost na Zemlji.
Izbjegavam tmine.
Ja Ti se klanjam i predajem sebe dušom i tijelom, kako
bi mi Ti otkrio Istinu Svoje Prisutnosti, da se uvijek
ufam u Tvoje Milosrđe u sva vremena.
 
Amen.

 

 
Dragi Isuse, 
ja sam spreman širiti Tvoju Svetu Riječ.
Daj mi hrabrost, snagu i znanje da mogu prenositi Istinu, da tako mnoge duše budu privedene Tebi.
Uzmi me u Svoje Sveto Srce i prekrij me Svojom Predragocjenom Krvlju, da budem ispunjen milostima da
širim obraćenje za Spasenje sve Božje djece, u svakom
dijelu svijeta, bez obzira na njihova uvjerenja.
Uvijek se ufam u Tebe. Tvoj ljubljeni učenik.
 
Amen.

 

 
 
O Isuse,
 pomogni mi da spasim duše mladih ljudi po
cijelom svijetu.
Pomogni im da Tvojom Milošću vide Istinu Tvoga Postojanja.
Privedi ih Svome Svetome Srcu i daj da uvide Tvoju Ljubav i Milosrđe.
Očuvaj ih od paklenih vatri po mojim molitvama i smiluj se njihovim dušama.
 
Amen.
 
 
O Majko Božja,
pomogni mi da pripremim svoju dušu
za Dar Duha Svetoga.
Uzmi me kao dijete za ruku i vodi me na putu prema
Daru Razlikovanja kroz Snagu Duha Svetoga.
Otvori moje srce i nauči me da se predam duhom, dušom i tijelom.
Oslobodi me od grijeha oholosti i moli za mene, da mi
svi prijašnji grijesi budu oprošteni, tako da moja duša
bude čista kako bih bio potpun i mogao primiti Dar
Duha Svetoga.
Ja Ti zahvaljujem, Majko Spasenja na Tvome posredovanju. Iščekujem s ljubavlju u srcu ovaj Dar za kojim s
radošću čeznem.
 
Amen.
 
 
Isuse,
predajem svoju bol i patnju svemu onome što si
Ti pretrpio za vrijeme Svoje Muke na Kalvariji.
Svaku pogrdu i uvredu riječima koju pretrpim prikazujem na čast Tvoga Krunjenja Trnjem.
Svaku nepravednu osudu prema meni prikazujem na
čast Tvoga Poniženja pred Pilatom.
Svaku tjelesnu muku koju mi drugi nanesu prikazujem
na čast strašnog Tjelesnog Mučenja koje si pretrpio za
vrijeme Krunjenja Trnjem kada su teško ozlijedili Tvoje
Oko.
Svaki put kada nasljedujem Tebe, kada pronosim Tvoje
Učenje i kada me zbog Tebe podrugljivo ismiju, dopusti
mi da pomognem Tebi na putu Kalvarije. Pomogni mi
da se oslobodim oholosti i da se nikada ne bojim priznati da Te ljubim, dragi Isuse.
Onda kada se čini da u mome životu nema više nade
dragi Isuse, pomogni mi da me ohrabri sjećanje na to
da si se Ti dao dragovoljno Razapeti na tako grozan i
okrutan način.
Pomogni mi da ustanem i budem ubrojen među Tvoje
vjerne kršćane, da budem pravi vojnik u Tvojoj Vojsci,
skrušena i ponizna srca, poradi Žrtve koju si Ti za mene
podnio.
Primi me za ruku dragi Isuse i pokaži mi kako moja
vlastita patnja može nadahnuti druge da se pridruže
Tvojoj Vojsci, dušama koje isto misle i koje Tebe ljube.
Pomogni mi da prihvatim patnju i da je prikažem Tebi
kao dar za Spasenje duša u konačnoj bitci protiv nasilja
zloga.
 

Amen.

 

 
 Isuse,
pomogni mi da prihvatim Božju Ljubav onakvom 
kakva mi se pokaže.
Otvori moje oči, moj um, moje srce i dušu kako bih se
mogao spasiti.
Ispuni mi srce Svojom Ljubavlju i tako mi pomogni da
povjerujem.
Onda me čvrsto drži i sačuvaj me od izmučenosti sumnjom.
Amen.
 
O Svevišnji Nebeski Oče, 
Bože Stvoritelju čovjeka,
molim Te čuj moju molitvu. Usrdno Te molim da izbaviš Veliku Britaniju iz stiska zloga i diktature.
Molim Te, ujedini sve nas, sve religije, vjere i rase da
pred Tvojim Očima budemo jedna obitelj. Daj nam snagu da se ujedinimo unatoč svim zakonima koji se uvode
s namjerom da se zabrane Tvoja Učenja.
Daj nam snagu i hrabrost da Te nikada ne napustimo i
da pomognemo spasiti svu Tvoju djecu preko naše molitve.
Daj da sva moja braća i sestre u zajedništvu iskažu štovanje Tvom obećanju da ćeš nas privesti u Vječni Život
i uvesti u Svoj Raj.
 
Amen.

 

O Isuse
 zaštiti me od moći sotone. Uzmi me u Svoje
Srce dok ja raskidam svu svoju vezanost za njega i njegove zle putove.
Predajem Ti svoju volju i dolazim pred Tebe na koljenima, skrušena i ponizna srca.
Polažem svoj život u Tvoje Svete Ruke. Izbavi me od
zloga. Oslobodi me i povedi u Svoje sigurno utočište
sada i dovijeka.
 
Amen.

 

 O dragi Isuse,
molim Te da izliješ Svoje Milosrđe na
izgubljene duše.
Oprosti im što Te odbacuju i upotrijebi moje molitve i
trpljenja kako bi Ti mogao po Svome Milosrđu izliti na
njih Milosti koje su im potrebne za posvećenje njihovih
duša.
Molim Te, daruj njihovim dušama dar blagosti.
Molim Te otvori im srca, da bi Ti mogli prići i zamoliti
Te da ih ispuniš Duhom Svetim, kako bi prihvatili Istinu
Tvoje Ljubavi i živjeli s Tobom i cijelom Božjom Obitelji
zauvijek.
 
Amen.

 

 
O dragi Isuse,
 ja molim za milost prema onima koji
ubijaju.
Jako molim za blagost prema onima koji su u smrtnom
grijehu. Prikazujem Tebi moje patnje i protivštine, da Ti
možeš otvoriti Svoje Srce i oprostiti im njihove grijehe.
Molim Te prekrij Svojom Predragocjenom Krvlju sve
one koji imaju zle namjere u svojim dušama, da tako
budu očišćeni od svojih opačina.
 
Amen.
 
 
O Nebeska Hostijo,
 
 ispuni moje tijelo jakošću koja
mu je potrebna. Ispuni mi dušu Božanskom Prisutnošću Isusa Krista.
 
Daj mi milosti da ostvarim Svetu Volju Božju.
 
Ispuni me mirom i spokojem, koji dolazi iz Tvoje Svete
Prisutnosti. Ne daj da ikada posumnjam u Tvoju Prisutnost.
 
Pomogni mi da Te primim dušom i tijelom i da se preko Svete Euharistije izliju na mene Milosti koje će mi
pomoći u proglašavanju Slave našega Gospodina Isusa
Krista.
Očisti moje srce. Otvori moju dušu i posveti me kada
primam veliki Dar Svete Euharistije.
 
Podari mi Milosti i blagonaklonosti koje Ona pruža
svakom Božjem djetetu i udijeli mi zaštitu od Čistilišne vatre.
 
Amen.

 

 
Isuse Kralju i Spasitelju svijeta
Tebi se obvezujemo na
štovanje, vjernost i djela da ćemo svima proglašavati
Tvoju Slavu.
 
Pomogni nam da dobijemo jakost i pouzdanje da ustanemo i u svako doba objavljujemo Istinu.
 
Ne dopusti da
se ikada pokolebamo ili oklijevamo u našem stupanju
prema pobjedi i u našoj namjeri da spašavamo duše.
 
Mi zavjetujemo našu predanost, naša srca i sve što nam
pripada, da bismo bili slobodni od svih prepreka, dok
nastavljamo ići trnovitim putom prema vratima Novoga Raja.
 
Ljubimo Te, premili Isuse, naš ljubljeni Spasitelju i Otkupitelju.
Ujedinjujemo se duhom, dušom i tijelom u Tvom Svetom Srcu.
 
Izlij na nas Svoju Milost Zaštite.
 
Prekrij nas Svojom Predragocjenom Krvlju, da budemo
ispunjeni hrabrošću i ljubavlju kako bismo ustali i proglašavali Istinu Tvoga Novog Kraljevstva.
 
Amen.
 
 
O dragi Oče, Bože Svevišnji,
 
 mi, Tvoja bijedna djeca,
 
padamo ničice pred Tvojim Slavnim Nebeskim Prijestoljem.
 
Usrdno Te molimo da izbaviš svijet od zla.
 
Zazivamo Tvoje Milosrđe na duše onih koji uzrokuju
strašne nevolje Tvojoj djeci na Zemlji.
 
Molimo Te, oprosti im.
Molimo Te ukloni Antikrista, čim se pokaže u javnosti.
 
Mili Bože, molimo Te da ublažiš Svoju Ruku Kazne.
 
Usrdno Te molimo da umjesto toga primiš naše molitve
i trpljenja i da u ovom vremenu olakšaš patnje Svojoj
djeci.
 
Ufamo se u Tebe.
 
Častimo Te.
Zahvaljujemo Ti radi velike Žrtve koju si podnio, kada si poslao Svoga Jedinoga
Sina, Isusa Krista, da nas spasi od grijeha.
 
Još jednom
radosno iščekujemo Tvoga Sina, kao Spasitelja čovječanstva.
 
Molimo Te, zaštiti nas.
Sačuvaj nas od zla.
 
Pomogni našim obiteljima.
Smiluj nam se.
 
Amen.

 


 O dragi Isuse,
usrdno Te molim da prosvijetliš duše
elita koje vladaju svijetom.
Pokaži im dokaz Tvoga Milosrđa. Pomogni im da otvore srce i da pokažu pravu poniznost, na čast Tvoje velike
Žrtve kada si Umro na Križu za njihove grijehe.
Pomogni im da raspoznaju tko je njihov Pravi Tvorac,
tko je njihov Stvoritelj i ispuni ih milostima da spoznaju
Istinu.
Molim Te, spriječi ostvarenje njihovih namjera da naude milijunima ljudi putom cijepljenja, pomanjkanja
hrane, prisilnih usvajanja nevine djece i razaranja obitelji.
Ozdravi ih.
Prekrij ih Svojim Svijetlom i povedi ih u nutrinu Svoga
Srca da budu izbavljeni iz zamki zloga.
 
Amen.
 
O dragi Isuse, 
 
stavi naš narod pod Svoju predragocjenu Zaštitu.
 
Oprosti nam naše grijehe protiv Božjih Zapovijedi.
 
Pomogni američkom narodu da se vrati Bogu.
 
Obrati
njihove misli na Pravi Put Gospodinov. Obrati okorjela
srca i daj da prihvate Ruku Tvoga Milosrđa.
 
Pomogni ovom narodu da se usprotivi svetogrđima
koja bi nam mogli nametnuti kako bi nas prisilili da
zaniječemo Tvoju Prisutnost.
 
Isuse molimo Te, spasi nas, čuvaj nas od svakoga zla i
primi naš narod u Svoje Sveto Srce.
 
Amen.

 

Dragi Isuse,
 
 dolazim pred Tebe zbunjen, nesiguran i
nezadovoljan, jer me zabrinjava Istina koju objavljuješ
u Svojim Porukama.
 
Oprosti mi ako sam Ti nanio nepravdu.
 
Oprosti mi ako Te ne mogu čuti.
 
Daj da progledam, da mi se pokaže ono što Ti želiš da
shvatim.
 
Usrdno Te molim, da mi daš Snagu Duha Svetoga da
vidim Istinu.
 
Ljubim Te, dragi Isuse i molim Te da me oslobodiš navala sumnje.
Pomogni mi da odgovorim na Tvoj Poziv.
 
Oprosti mi ako sam Te uvrijedio i približi me Svome
Srcu.
 
Vodi me putom Tvoga Novog Kraljevstva i udijeli mi
milost da Ti putom svojih vlastitih molitvi i trpljenja,
mogu pomoći u spašavanju duša koje su toliko dragocjene Tvome Svetom Srcu.
 
Amen.
 
 
 
O Oče,
 
 spasi nas od komunizma u Ime Svoga Sina.
 
Spasi nas od diktature.
 
Zaštiti naš narod od poganstva.
Spasi našu djecu od zla.
 
Pomogni nam da vidimo Božje Svjetlo.
Otvori naša srca Učenjima Tvoga Sina. Pomogni svim
 
Crkvama da ostanu vjerne Riječi Božjoj.
 
Usrdno Te molimo da zaštitiš naše narode od progona.
 
Najdraži Gospodine, gledaj na sve nas s Milosrđem, bez
obzira koliko god Te uvrijedili.
 
Isuse, Sine Čovječji, prekrij nas Svojom Predragocjenom Krvlju.
Izbavi nas od zamki zloga.
 
Dragi Bože, molimo Te priteci nam u pomoć i ne dopusti da zlo preplavi svijet u ovom trenutku.
 

Amen.

 
 
O Sveto Srce Isusovo,
 
pokaži Milosrđe svima nama
jadnim grješnicima.
 
Prosvijetli srca od kamena, koja očajnički traže vodstvo.
Oprosti im njihove opačine.
 
Pomogni im, Svojom Ljubavlju i Milosrđem, da u svojim srcima prihvate Tvoj Veliki Dar Otkupljenja.
Usrdno Te molim da oprostiš svim dušama koje odbace
Božju Istinu.
 
Prekrij ih Svojim Svjetlom, dragi Isuse, da ih ono zaslijepi za opakosti i zamke đavla, koji će ih pokušati zauvijek odvojiti od Tebe.
 
Molim Te da daš svoj Božjoj djeci snagu da budu zahvalni za Tvoje Veliko Milosrđe.
 
Molim Te, otvori Vrata Svoga Kraljevstva svim izgubljenim dušama koje lutaju svijetom u stanju bespomoćnosti i beznađa.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse, 
pomogni meni siromašnom bijednom
grješniku, da Tebi dođem s kajanjem u duši.
Očisti me od grijeha koji su uništili moj život.
Daj mi novi život oslobođen od okova grijeha i slobodu
koju mi uskraćuju moji grijesi.
Obnovi me Svjetlom Tvoga Milosrđa.
Prigrli me u Svom Srcu.
Daj da osjetim Tvoju Ljubav, kako bih Ti postao blizak
i kako bi moja ljubav prema Tebi bila zapaljena.
Smiluj mi se Isuse i sačuvaj me od grijeha.
Daj da budem dostojan ući u Tvoj Novi Raj.
 
Amen.
 
O moj Isuse, 
 
prikazujem Ti slavu i zahvalnost za Tvoj
Preslavni Drugi Dolazak.
 
Ti, moj Spasitelju, Rođen si kako bi mi dao Vječni Život
i oslobodio me od grijeha.
 
Prikazujem Ti svoju ljubav, zahvalu i divljenje, dok pripremam svoju dušu za Tvoj Veliki Dolazak.
 

Amen.

Križarska molitva 91

Sačuvaj me da ostanem odan
mojoj Vjeri
 
O Blagoslovljena Majko Spasenja, 
zaštiti me u trenutku potrebe, kada sam suočen sa zlom.
Pomogni mi da snažno i hrabro branim Božju Riječ, bez
imalo straha u duši.
Moli da ostanem vjeran Kristovim Učenjima i da mogu
potpuno predati moje strahove, moje brige i moju tugu.
Pomogni mi da neustrašivo hodam naprijed ovim osamljenim putom,
kako bih proglasio Istinu Svete Božje Riječi,
čak i kada Božji neprijatelji čine ovu zadaću skoro
nemogućom.
O Blagoslovljena Majko, ja Te molim da Tvojim zagovorom Vjera svih kršćana cijelo vrijeme tijekom progona
ostane jaka.
 
Amen.
 
 
O dragi Isuse, 
molim Te za Dar Ustrajnosti.
Usrdno Te molim da mi podariš milosti koje trebam
kako bih održao Tvoju Presvetu Riječ.
Molim Te da me oslobodiš svake dugotrajne sumnje.
Molim Te da preplaviš moju dušu dobrotom, strpljivošću i ustrajnošću.
Pomogni mi da ostanem dostojanstven kada me vrijeđaju u Tvoje Sveto Ime.
Učini me jakim i prekrij me Milošću da nastavim dalje,
čak i kada sam umoran, kada mi nedostaje snaga i kada
sam suočen s trpljenjima, koja nadolaze, dok neumorno
radim kako bih Ti pomogao da spasiš čovječanstvo.
 
Amen.
 
 
O Moj ljubljeni Isuse, 
Ti si blizu mom srcu.
Jedno sam s Tobom.
Ljubim Te.
Cijenim Te.
Dopusti da osjetim Tvoju Ljubav.
Dopusti da osjetim Tvoju Bol.
Dopusti da osjetim Tvoju Prisutnost.
Podari mi Milost poniznosti kako bih bio dostojan Tvoga Kraljevstva na Zemlji, kao i na Nebu.
Podari mi Suze Obraćenja kako bih Ti se istinski ponudio kao pravi učenik, da Ti pomognem u Tvojoj Misiji
da spasiš svaku pojedinu dušu na Zemlji, prije nego ponovno dođeš kako bi sudio živima i mrtvima.
 

Amen.

 
O dragi Isuse, 
polažem se pred Tebe, iscrpljen, bolestan, u boli i žudeći da čujem Tvoj Glas.
Neka me dotakne Tvoja Božja Prisutnost, kako bih bio
preplavljen Tvojim Božjim Svjetlom kroz moj duh, tijelo i dušu.
Ufam se u Tvoje Milosrđe.
Potpuno predajem svoju bol i patnju Tebi i molim Te da
mi daš milost da Ti vjerujem, kako bi me mogao izliječiti od ove boli i tame, da ponovno postanem potpun i
da mogu slijediti Put Istine i dopustiti Tebi da me vodiš
prema Životu u Novom Raju.
 
Amen.
 
O Majko Spasenja, 
dođi mi u pomoć, dok se borim
pronaći vrijeme za molitvu.
Pomogni mi da Tvome ljubljenom Sinu, Isusu Kristu,
dam vrijeme koje On zaslužuje, da Mu pokažem koliko
Ga volim.
Molim Te, moja Blagoslovljena Majko Spasenja, da zatražiš za mene Milosti koje trebam
i zamoliš Svoga dragoga Sina za svaku Milost i pomoć kako bi Me mogao
sakriti u Dubinu Svoga Svetoga Srca.
 
Amen.
 
 
Moliti prije i nakon susreta Molitvene Zajednice Isus čovječanstvu.
 
 
O moj predragi Isuse, molim Te, blagoslovi i zaštiti
nas, Svoju Križarsku Molitvenu Zajednicu, kako bi postali nepovrjedivi od zlih napada đavla i bilo kojih zlih
duhova, koji bi nas mogli mučiti u ovoj Svetoj Misiji za
spas duša.
 
Daj da ostanemo vjerni i jaki, dok ustrajemo u obrani
Tvoga Svetoga Imena pred svijetom i nikada ne odustanemo u svojoj borbi za širenjem Istine Tvoje Svete
Riječi.
 
Amen.
 
O ljubljena Majko Spasenja,
usrdno Te molim da kroz
Svoje molitve ujediniš svu Božju Vojsku Ostatka, širom
svijeta.
Prekrij sve Križarske Molitvene Zajednice s Milošću
Spasenja, koja je izlivena na nas kroz Milosrđe Tvoga
Sina, Isusa Krista.
Pošalji Svoje Anđele da prekriju svakoga od nas, a osobito one svećenike koji vode Križarske Molitvene Zajednice.
Pomogni nam da izbjegnemo smetnje koje uzrokuju
razdor među nama i brani nas Svojim Darom Štita,
kako bi postali otporni na napade koje ćemo morati
izdržati zbog svoje ljubavi prema Isusu Kristu u ovoj
Svetoj Misiji spašavanja duša.
 
Amen.
 
 
O moja Blagoslovljena Majko Spasenja, 
molim Te, zamoli Svoga Sina da izlije Svoje Milosti i Ljubav na one
vođe koji nadziru svijet.
Moli da Svjetlo Božje izliječi njihovu sljepoću i otvori
njihova kamena srca.
Zaustavi ih u vršenju progona nad nevinim ljudima.
Molim Te, moli da ih Isus vodi i ne dopusti im da zapriječe da se Istina Njegovih Učenja proširi narodima
diljem svijeta.
 
Amen.
 
 
O Bože Svemogući Oče, u Ime Tvoga ljubljenog Sina,
Isusa Krista, smiluj se svoj Svojoj djeci u Australiji i Novom Zelandu.
Oprosti nam naše odbacivanje Tvoje Svete Riječi.
Oprosti nam grijeh ravnodušnosti.
Oslobodi nas naše poganske kulture i prekrij nas Milostima koje trebamo kako bi potakli nadu,
vjeru i milosrđe među našom braćom i sestrama.
Usrdno Te molimo za Dar Razlikovanja i molimo Te da
nam svima dodijeliš blagoslove koje trebamo kako bi
osigurali da se može čuti samo Istina Tvoje Svete Riječi
i da svim dušama budu dodijeljeni Ključevi Vječnoga
Života.
 
Amen.
 
O dragi Isuse, 
molimo Te za sposobnosti preživljavanja kušnji s kojima se sada suočavamo, dok posljednji
Pravi Papa završava svoju Misiju za Tebe.
Pomogni nam da izdržimo strašno zlostavljanje s kojim
se sada moramo suočiti zbog propasti Crkve koju smo
nekoć poznavali.
Nikada nemoj dopustiti da zastranimo od Istine Tvoje
Božje Riječi.
Pomogni nam da šutimo kada napadi budu svaljeni na
naša ramena, u napasti da okrenemo leđa Tebi i Sakramentima koje si dao svijetu.
Prekrij Svoju Vojsku moćnom Ljubavlju koju trebamo
kao Štit da nas zaštiti od lažnog proroka i Antikrista.
Pomogni Svojoj Crkvi na Zemlji da se širi i umnoži, da
tako može biti uz Istinu i pomoći Tebi da vodiš našu braću i sestre Putom Istine kako bi se dostojno pripremili
za Tvoj Drugi Dolazak.
 
Amen.
 
 
O Dragi Svemogući Oče, 
Stvoritelju svega što jest i što
će biti, pomogni svima nama koji možemo prepoznati
Prisutnost Tvoga ljubljenoga Sina u današnjoj Crkvi, da
postanemo vrlo jaki.
 
Pomogni mi da nadvladam moj strah, moju osamljenost i odbijanje koje trpim od mojih ljubljenih, dok slijedim Tvoga Sina Isusa Krista, svoga Spasitelja.
 
Molim Te da zaštitiš moje ljubljene od upadanja u zamku vjerovanja u laži, koje je izmislio sotona kako bi
uništio, podijelio i uzrokovao nered među svom Božjom djecom.
 
Molim Te da pomogneš onima koji slijede grozotu u
Tvojoj Crkvi, da budu spašeni od vječnih vatri pakla.
 
Amen.
 
 
                                                             Ovdje možete naručiti KNJIGU ISTINE KOMPLET
           
                                                                                  Knjiga istiine komplet
 
 
                                       
                                                                     Najdraži Isuse,  kada padnem, uzdigni me.
 
Kada sumnjam, prosvijetli me.
 
Kada sam u žalosti, pokaži mi Svoju Ljubav.
 
Kada kritiziram, pomogni mi da šutim.
 
Kada osuđujem javno drugoga, zatvori mi usta.
 
Kada izgovaram bogohule u Tvoje Ime, izbavi me i vrati
me pod Svoju Zaštitu.
 
Kada mi nedostaje hrabrosti, daj mi mač koji trebam da
se borim i spasim duše za kojima Ti žudiš.
 
Kada se odupirem Tvojoj Ljubavi, pomogni mi da se
predam i potpuno prepustim Tvojoj ljubljenoj Brizi.
 
Kada odlutam, pomogni mi da pronađem Put Istine.
 
Kada propitkujem Tvoju Riječ, daj mi odgovore koje
tražim.
 
Pomogni mi da budem strpljiv, pun ljubavi i dobrote,
čak i prema onima koji Tebe proklinju.
 
Pomogni mi da oprostim onima koji me vrijeđaju i daj
mi Milost koju trebam da Te slijedim do kraja Zemlje.
 
Amen.
 
 
Knjiga istiine komplet
 
 
 
Prostirem se pred Tebe, dragi Isuse i pred Tvoje Noge
da činiš što hoćeš sa mnom za dobro svih.
 
Daj mi da dijelim Tvoj Kalež Patnje.
 
Uzmi ovaj dar od mene, kako bi Ti mogao spasiti one
jadne duše koje su izgubljene i bez nade.
 
Uzmi me, u tijelu, kako bih mogao dijeliti Tvoju Bol.
 
Čuvaj moje srce u Svojim Svetim Rukama i sjedini moju
dušu s Tobom.
 
Kroz moj dar patnje, ja dopuštam da Tvoja Božja Prisutnost obuhvati moju dušu, kako bi Ti mogao Otkupiti
sve grješnike i ujediniti svu Božju djecu u vijeke vjekova.
 
Amen.
 
 
Najdraži Isuse, ja Ti prikazujem dušu moga brata i
sestre, koji su prepustili svoju dušu sotoni.
 
Uzmi ovu dušu i otkupi je u Svojim Svetim Očima.
 
Oslobodi ovu dušu iz ropstva Zvijeri i podaj joj Vječno
Spasenje.
 

Amen.

 
 
O moj najdraži Isuse, s mojom ljubavlju prema Tebi,
molim Te prihvati moju dušu u jedinstvo s Tobom.
 
Uzmi moju dušu, prekrij je Svojim Svetim Duhom i pomogni mi, kroz ovu molitvu, spasiti sve one s kojima
sam ja u dodiru.
 
Obuzmi svaku dušu koju ja susrećem Svojim Svetim
Milosrđem i pruži im Spasenje koje trebaju da uđu u
Tvoje Kraljevstvo.
 
Čuj moje molitve.
Poslušaj moje molbe i Svojim Milosrđem spasi duše cijeloga čovječanstva.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse, uzmi pod Svoju Zaštitu duše one djece
Božje koja Te ne poznaju, koja ne priznaju Tvoju Ljubav
i koja ne prihvaćaju Tvoje Obećanje.
 
Izlij Svoje Milosti obraćenja i daj im Vječni Život.
 
Budi milosrdan prema svima onima koji ne vjeruju u
Tvoju Prisutnost i koji neće tražiti pokajanje za svoje
grijehe.
 
Amen.
 
 
Ja sam užasan grješnik, Isuse.
 
Ja sam svojim djelima uzrokovao očajnu patnju drugima.
Odbačen sam na stranu zbog toga.
 
Više me nigdje ne podnose na Zemlji.
 
Izbavi me iz ove divljine i zaštiti me od stiska zla.
 
Dopusti mi da se pokajem.
Prihvati moje kajanje.
 
Ispuni me Svojom Snagom i pomogni mi da se uzdignem iz dubina očaja.
 
Ja predajem Tebi, dragi Isuse, moju slobodnu volju, da
učiniš od mene što Ti želiš, kako bih mogao biti spašen
od vatri pakla.
 
Amen.
 
 
Isuse, pomogni mi da pronađem hrabrosti, odvažnosti
i samopouzdanja da ustanem i da se na mene računa,
kako bih se mogao pridružiti Tvojoj Vojsci Ostatka i uspeti se na isto Brdo Kalvarije, koje si Ti morao izdržati
zbog mojih grijeha.
 
Daj mi snage da nosim Tvoj Križ i Tvoje breme, kako
bih ja mogao pomoći Tebi spasiti duše.
 
Oslobodi me mojih slabosti.
 
Rastjeraj moje strahove.
 
Slomi sve moje sumnje.
 
Otvori moje oči za Istinu.
 
Pomogni meni i svima onima koji odgovaraju na Poziv
da nose Tvoj Križ, da Te slijedim velikoga i poniznoga
srca i da mojim primjerom drugi skupe hrabrosti da
čine isto tako.
 
Amen.
 
 
O moj najdraži Isuse, 
pomogni mi da se ufam u Tebe.
Da se ufam u Tvoje Obećanje da ćeš ponovno doći.
Da prihvatim Istinu o Tvome Drugom Dolasku.
Da se ufam u Obećanje Boga Oca kada je On rekao da
će Ti On dati Tvoje Kraljevstvo.
Pomogni mi da se ufam u Tvoja Učenja, u Tvoj Plan da
spasiš svijet.
Pomogni mi da s Milošću prihvatim Tvoje Darove.
Pomogni mi da se ufam u Tebe, kako bih izgubio svoj
strah i kako bih mogao dopustiti Tvojoj Ljubavi da preplavi moje srce i dušu.
 
Amen.
 
 
O moj najdraži Isuse,
ja Te usrdno molim da me očuvaš snažnim i hrabrim,
kako bih mogao braniti Istinu
u Tvoje Presveto Ime.
Daj mi Milost koju trebam - ja molim - da svjedočim
Tvoju Svetu Riječ u svako doba.
Osposobi me da izdržim pritiske da promičem neistine,
kada znam u svome srcu da one Tebe vrijeđaju.
Pomogni mi da ostanem vjeran Tvojoj Svetoj Riječi, do
dana kada umrem.
 
Amen.

Križarska molitva 111

Za posvećenje vaše djece Isusu Kristu
 
O draga Majko Spasenja, 
ja posvećujem moju djecu
(navesti imena) pred Tvojim Sinom, kako bi im On mogao donijeti mir duha i ljubav srca.
Molim Te moli da moja djeca budu prihvaćena u Milosrdne Ruke Tvoga Sina i očuvaj ih od zla.
Pomogni im da ostanu vjerni Svetoj Riječi Božjoj osobito u vremenima, kada su u iskušenju da se okrenu od
Njega.
 
Amen.
 
 
Najdraži Isuse,
ja Te pozivam da s Tvojom posebnom
Milošću Spasenja prekriješ duše onih koje je zarazio
sotona.
Oslobodi njihove jadne duše iz zlog zatočeništva iz kojega oni ne mogu pobjeći.
 
Amen.
  
O Majko Spasenja,
 dođi u našu sredinu i prekrij našu
zemlju Svojom Zaštitom.
Smrskaj glavu Zvijeri i iskorijeni njegov zli utjecaj među
nama.
Pomogni Svojoj jadnoj izgubljenoj djeci da ustanu i govore Istinu, kada smo okruženi lažima.
Molimo Te, o Majko Božja, zaštiti našu zemlju i održi
nas jakima, kako bi mogli ostati vjerni Tvome Sinu u
vremenu našega progona.
 
Amen.
 
 
Moj Gospodine, otvori moje oči.
Dopusti mi da vidim neprijatelja i zatvori moje srce za
prijevaru.
Ja sve predajem Tebi, dragi Isuse.
Ja se ufam u Tvoje Milosrđe.
 
Amen.
 
 
                                                           Ovdje možete naručiti MEDALJU SPASENJA
 

Medalja Spasenja

 
 
 
 
O Majko Spasenja, 
 
prekrij moju dušu Svojim Suzama
Spasenja.
 
Oslobodi me sumnji.
Uzdigni moje srce, da bih ja osjetio Prisutnost Tvoga
Sina.
 
Donesi mi mir i utjehu.
 
Moli da doista budem obraćen.
 
Pomogni mi da prihvatim Istinu i otvori moje srce da
primim Milosrđe Tvoga Sina, Isusa Krista.
 

Amen.

 

Medalja Spasenja

 

 
 
Dragi Isuse, pomogni mi.
Ja se utapam u suzama tuge.
Moje srce je zbunjeno.
Ja ne znam kome mogu vjerovati.
Molim Te, ispuni me Svojim Duhom Svetim kako bih
mogao odabrati ispravan put u Tvoje Kraljevstvo.
Pomogni mi, dragi Isuse, da uvijek ostanem vjeran Tvojoj Riječi koju je svijetu dao Petar i da nikada
ne zastranim od onoga čemu si nas Ti poučio ili zaniječem Tvoju
Smrt na Križu.
Isuse, Ti si Put.
Pokaži mi Put.
Drži me i nosi me na Tvom putovanju Velikoga Milosrđa.
 
Amen.
 
Najdraži Isuse,
 ja posvećujem duše (navesti ih ovdje)
i svih onih koji su zamijenili svoje duše za cijenu slave.
Oslobodi ih njihove zaraze. Okreni ih od prijetnje Iluminata, koji ih proždiru.
Daj im hrabrosti da ostave iza sebe ovo opako ropstvo
bez straha. Uzmi ih u Svoje Ruke Milosrđa i odgoji ih
nanovo u Stanje Milosti, kako bi bili dostojni stati pred
Tebe.
Svojim Božanstvom, pomogni mi kroz ovu molitvu, za
sotonine prisvojene duše, da ih otmem od masonerije.
Izbavi ih iz okova koji ih vežu i koji dovode do strašnih
mučenja u odajama pakla.
Pomogni im, kroz patnju odabranih duša, preko mojih
molitvi i preko Tvoga Milosrđa, da budu u prvom redu,
spremni ući kroz Vrata Nove Ere Mira - Novoga Raja.
Ja Te usrdno molim da ih oslobodiš iz zarobljeništva.
 
Amen.
 
 
 
Dragi Isuse, 
ja zazivam Tvoje Milosrđe za izgubljeni
naraštaj mladih duša.
Za one koji Te ne poznaju, prekrij ih Darom vida.
Za one koji Te poznaju, ali koji Te zanemaruju, privuci
ih natrag u Svoje Milosrđe.
Molim Te daj im dokaz Svoga Postojanja uskoro i vodi
ih prema onima koji im mogu pomoći i voditi ih prema
Istini.
Ispuni njihove misli i duše žudnjom za Tobom.
Pomogni im da prepoznaju prazninu koja postoji u
njima, jer ne osjećaju Tvoju Prisutnost. Ja Te usrdno
molim, dragi Gospodine, da ih ne napustiš i u Svom
Milosrđu podari im Vječni Život.
 
Amen.
 
 
 
Isuse pomogni mi, 
ja sam tako zbunjen.
Moje srce se ne otvara Tebi.
Moje oči Te ne mogu vidjeti.
Moj um Te sprječava.
Moja usta ne mogu izustiti riječi da Te utješe.
Moja duša je prekrivena tamom.
Molim Te sažali se nada mnom, jadnim grješnikom.
Ja sam bespomoćan bez Tvoje Prisutnosti.
Ispuni me Svojim Milostima kako bih imao hrabrosti
posegnuti za Tobom, da Te molim za Milosrđe.
Pomogni meni, Svome izgubljenom učeniku, koji Te
ljubi, ali koji više ne osjeća ljubav koja pokreće moje
srce, da vidim i prihvatim Istinu.
 
Amen.
 
 
O moj slatki Isuse,
 ukloni ratove koji uništavaju čovječanstvo.
Zaštiti nevine od patnje.
Zaštiti duše koje pokušavaju ostvariti pravi mir.
Otvori srca onih koje je zadesila bol rata.
Zaštiti mlade i ranjive.
Spasi sve duše čiji su životi uništeni ratom.
Ojačaj sve nas, dragi Isuse, koji molimo za duše sve Božje djece i podari nam Milost da izdržimo patnju, koja će
nam možda biti dana tijekom vremena sukoba.
Mi Te usrdno molimo da zaustaviš širenje rata i dovedeš
duše u Sveto Utočište Svoga Srca.
 
Amen.
 
 
Mi stojimo sjedinjeni s Tvojim Svetim Srcem, dragi
Isuse.
Mi govorimo s ovlaštenjem Pravu Riječ Božju.
Mi ćemo ići do krajeva Zemlje širiti Istinu.
Mi nikada nećemo prihvatiti bilo kakav novi lažni nauk
u Tvoje Ime, osim onoga kojega si nas Ti Sam poučio.
Mi ostajemo vjerni, odani i postojani u našoj vjeri.
Mi ćemo se odnositi prema onima koji Te izdaju s ljubavlju i samilošću, u nadi da će Ti se vratiti.
Mi ćemo biti čvrsti, ali strpljivi, s onima koji nas progone u Tvoje Ime.
Mi ćemo pobjedonosno hodati cijelim putem prema
Tvom Novom Raju.
Mi obećavamo da ćemo kroz našu bol i patnju dovesti
Tebi sve one izgubljene duše koje su gladne Tvoje Ljubavi.
Molimo Te, primi naše molitve za sve grješnike u svijetu
kako bi mogli postati jedna obitelj, ujedinjena u ljubavi
s Tobom, u Novoj Eri Mira.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse,
ja molim Tebe da posvetiš mene, moju
obitelj, prijatelje i narod Zaštiti Svoje Predragocjene
Krvi.
Ti si Umro za mene i Tvoje Rane su moje rane dok ja
dostojanstveno prihvaćam trpljenje koje ću podnijeti
prije Tvoga Drugog Dolaska.
Ja patim s Tobom, dragi Isuse, dok pokušavaš okupiti
svu Božju djecu u Svoje Srce, da bi mi imali Vječni Život.
Prekrij mene i sve one koji trebaju Tvoju Zaštitu sa Svojom Predragocjenom Krvlju.
 
Amen.
 
 
Moj najdraži Isuse,
 poslušaj ovu molitvu od mene,
najnedostojnije duše i pomogni mi da Te više ljubim.
Svojom slobodnom voljom ja Ti pružam ovaj Dar natrag, dragi Isuse, da bih mogao postati Tvoj ponizni
sluga i ostati poslušan Volji Božjoj.
Moja volja je Tvoja Volja. Tvoja Zapovijed znači da sam
ja poslušan svakoj Tvojoj Želji.
Moja slobodna volja je Tvoja da učiniš s njom ono što
je potrebno da spasiš sve ljude širom svijeta, koji su odvojeni od Tebe.
Ja darujem ovaj Dar, koji mi je dan pri rođenju, Tvojoj
Presvetoj Službi.
 
Amen.
 
 
O Bože, moj Milosrdni Oče
, Stvoritelju svega što jest,
poslušaj moju molbu za slobodom. Oslobodi me od
okova ropstva i zaštiti me od zlog progona. Pomogni
mi raspoznati Istinu i dođi mi u pomoć, čak i kada sam
zbunjen i možda sumnjam u Tvoju Riječ. Oprosti mi
ako Te uvrijedim i odvedi me u utočište Tvoga Novog
Raja na Zemlji.
 
 Amen.
 
 
O Majko Spasenja, 
pomogni meni, poniznom slugi
Božjem, da obranim Njegovu Presvetu Riječ u vremenima muke. Posveti mene, draga Majko,
Svome Sinu, da
bi me On mogao prekriti Svojom Dragocjenom Krvlju.
Podari mi, Posredovanjem Tvoga Sina Isusa Krista, milost, snagu i volju da ostanem
vjeran Kristovim Učenjima
u vremenima Nevolje, koja će proždrijeti Njegovu
Presvetu Crkvu na Zemlji.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse,
 pomogni mi da izdržim bilo kakvu vrstu
progona u Tvoje Sveto Ime.
Pomogni onima koji padnu u zabludu, u uvjerenju da
svjedoče Tvojem Djelu.
Otvori oči svih onih koji će možda biti u napasti da unište druge, zlim postupcima, djelima ili gestama.
Zaštiti me protiv neprijatelja Božjih, koji će ustati u
pokušaju da utišaju Tvoju Riječ i koji će Te pokušati
protjerati.
Pomogni mi da oprostim onima koji Te izdaju i daj mi
Milost da ostanem čvrst u svojoj ljubavi prema Tebi.
Pomogni mi da živim Istinu, kojoj si nas Ti poučio i da
ostanem pod Tvojom Zaštitom, zauvijek.
 
Amen.
 
O Isuse,
 pripremi me, da bih mogao doći pred Tebe
bez srama. Pomogni meni i mojim ljubljenima (imenuj
ih ovdje…) da se pripremimo ispovjediti sva naša pogrješna djela.
 Da priznamo naše mane. Da zatražimo
oprost svih grijeha. Da pokažemo ljubav prema onima
kojima smo naudili. Da usrdno molimo za Milosrđe za
Spasenje. Da sebe ponizimo pred Tobom, kako bi na
Dan Velikoga Prosvjetljenja moja savjest i savjest (imenuj ih ovdje…) bila čista i
da bi Ti preplavio moju dušu
Svojim Božjim Milosrđem.
 
Amen.
 
 
Najdraži Isuse, 
pomogni nama, Svojim ljubljenim
učenicima, da okupimo svijet u Tvoje Ruke i Tebi prikažemo duše koje su najpotrebnije
Tvoga Velikog Milosrđa.
Osnaži nas Darom Duha Svetoga da osiguramo da Plamen Istine
zahvati sve one koji su postali odvojeni od
Tebe.
Ujedini sve grješnike kako bi svakome bila dana prilika
pomirenja.
Daj svima nama snagu da ostanemo čvrsto uz Tvoju
Svetu Riječ kada smo prisiljeni odbaciti Istinu, koja je
proglašena svijetu u Presvetim Evanđeljima.
Mi ostajemo u Tebi, s Tobom i za Tebe, na svakom pojedinom
koraku ovoga našeg putovanja prema Spasenju.
 
Amen.
 
O Bože, 
molim Te ispuni me Svojom Ljubavlju.
Pomogni mi da dijelim Dar Ljubavi sa svima onima koji
su potrebni Tvoga Milosrđa.
Pomogni mi da Te više ljubim.
Pomogni mi da ljubim sve one koji su potrebni Tvoje
Ljubavi.
Pomogni mi da ljubim Tvoje neprijatelje.
Daj da ljubav s kojom me Ti Blagoslivljaš bude upotrijebljena da obuzme srca svih s kojima dolazim u dodir.
S Ljubavlju, koju Ti ulijevaš u moju dušu, pomogni mi
da pobijedim sve zlo, obratim duše i porazim đavla i sve
one njegove zle posrednike koji pokušaju uništiti Istinu
Tvoje Svete Riječi.
 
Amen.

Ja sada svima vama dajem poseban Dar, kojega je blagoslovio Moj Sin, da bi svim dušama

bila udijeljena zaštita
od vatri pakla i dodijeljeno Spasenje. Moj Sin želi da svaka
duša bude spašena, bez obzira koliko je teško zgriješila. Ja
tražim da sada počnete Pobožnost Spasenja. Vi morate ovo
započeti odmah i nastaviti Nju, kako vas Ja poučavam, do
Kraja Vremena. Vi morate moliti ovu molitvu punih sedam
dana zaredom tijekom jednog kalendarskog mjeseca započinjući ponedjeljkom ujutro.
Morate Ju moliti tri
puta tijekom svakoga od sedam dana i na jedan od tih dana morate
postiti. Za post se od vas traži da jedete samo jedan glavni
obrok tijekom dana, a onda samo kruh i vodu za vrijeme
druga dva obroka.
Ovo je molitva koju morate moliti svakoga od tih sedam
dana.
 
Moja ljubljena Majko Spasenja,
molim Te zadobij za
sve duše Dar Vječnoga Spasenja kroz Milosrđe Svoga
Sina, Isusa Krista.
Ja Te molim da Svojim Zagovorom moliš za oslobođenje
svih duša iz ropstva sotone.
Molim Te traži od Svoga Sina da pokaže Milost i oprost
prema onim dušama koje Ga odbacuju, nanose Mu bol
svojom ravnodušnošću i koje obožavaju lažni nauk i
lažne bogove.
Mi Te usrdno molimo draga Majko, da moliš za milosti
da se otvore srca onih duša koje su najpotrebnije Tvoje
pomoći.
Amen.
 
Moje dijete, Moj Sin Me je uputio da dam svijetu ovu važnu Poruku. On želi da svi oni koji imaju obitelj i prijatelje,
koji odbijaju Boga i koji niječu Moga ljubljenoga Sina, Isusa
Krista, moraju znati da će ih On obasuti Svojim Milostima
kada za njih molite ovu posebnu Križarsku molitvu. Kada
izgovarate ovu molitvu, On će svakome od njih pokazati
veliku Samilost i On će ih otkupiti i povući ih natrag s ruba
očaja.
 
O moja draga Majko Spasenja,
molim Te zamoli Svoga Sina, Isusa Krista, da podari Milosrđe
(ovdje imenovati sve…) tijekom Upozorenja i ponovno na Posljednji
Dan, prije nego dođu pred Tvoga Sina.
Molim Te, moli da svaki od njih bude spašen i da uživa
plodove Vječnoga Života.
Zaštiti ih, svakoga dana i odvedi ih Svome Sinu, kako
bi im Njegova Prisutnost bila pokazana i kako bi svi
zadobili mir duha i postigli velike Milosti.
 
Amen.
 
 
Kako bi zaštitila ovu Misiju od sotonine zloće, Ja tražim
od vas da počnete moliti ovu moćnu molitvu odricanja od
sotone. Kada molite ovu Križarsku molitvu, najmanje dva
puta tjedno, pomoći ćete zaštititi ovu Misiju Spasenja i dovesti više duša u Područje Božjega Kraljevstva.
 
O Majko Spasenja,
 dođi u pomoć ovoj Misiji. Pomogni nama, Božjoj Vojsci Ostatka, da se odreknemo sotone.
Mi Te usrdno molimo da Svojom Petom satreš glavu
Zvijeri i ukloniš sve prepreke u našoj Misiji spašavanja
duša.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse, oprosti meni, 
otuđenoj duši koja Te se
odrekla, jer sam bio slijep. Oprosti mi jer sam Tvoju
Ljubav zamijenio s beskorisnim stvarima koje ne znače
ništa. Pomogni mi da skupim hrabrosti da hodam uz
Tebe, da sa zahvalnošću prihvatim Tvoju Ljubav i Milosrđe. Pomogni mi da ostanem blizu Tvog Svetog Srca
i da nikada više ne odlutam daleko od Tebe.
 
Amen.
 
Oni koji ne poznaju Moga Sina i koji žele biti dovedeni pred
Prijestolje Boga, Svevišnjega, moraju moliti ovu Križarsku
molitvu.
 
O Bože Svevišnji, pomogni mi da vjerujem u Tvoje
Postojanje. Odbaci u stranu sve moje sumnje. Otvori
moje oči za Istinu o životu poslije ovoga i vodi me prema putu za Vječni Život.
Molim Te, dopusti da osjetim
Tvoju Prisutnost i udijeli mi Dar prave vjere prije nego
što umrem.
 
Amen.
 
 
Ja želim da svi svećenici, koji će se morati suočiti s ovim
žalosnim kušnjama, mole ovu Križarsku molitvu.
 
O ljubljena Majko Spasenja, pomogni mi u mom trenutku potrebe. Moli da budem blagoslovljen Darovima
koji se Snagom Duha Svetoga izlijevaju na moju nedostojnu dušu, da obranim Istinu u svako doba. Održi
me u svakoj prilici, kada se od mene traži da zaniječem
Istinu, Riječ Božju, Svete Sakramente i Presvetu Euharistiju.
Pomogni mi da iskoristim Milosti koje primam, da
čvrsto stojim protiv sotonine zloće i svih onih jadnih
duša koje on koristi kako bi obeščastio Tvoga Sina, Isusa
Krista.
Pomogni mi u mom času potrebe. Za dobro duša, daj
mi hrabrost da omogućim Sakramente svakom djetetu
Božjem, kada mi to možda zabrane činiti neprijatelji
Božji.
 
Amen.
 
 
Najdraži Isuse,
 pomogni mi da čujem Tvoju Riječ. Živim Tvoju Riječ. Govorim Tvoju Riječ. Pružam Tvoju
Riječ. Daj mi snage da održim Istinu, čak i kada sam
progonjen, jer tako činim. Pomogni mi da očuvam živom Tvoju Riječ,
kada je guše Tvoji neprijatelji. Daj da
osjetim Tvoju Hrabrost kada sam pao. Ispuni me Svojom Snagom kada sam slab.
Daj mi Milost da ostanem
dostojanstven, kada na me nasrću vrata pakla,
jer ostajem vjeran Tvojoj Presvetoj Volji.
 
Amen.
 
 
Kada otkrijete da počinjete sumnjati u Boga ili da gubite
pouzdanje u Njegovu Ljubav ili Njegovo Obećanje, onda
morate moliti ovu Križarsku molitvu, koja će biti poznata
kao Molitva Obnove.
 
 
O Bože Svemogući, O Bože Svevišnji,
pogledaj na
mene, Svoga poniznog slugu, s ljubavlju i sažaljenjem
u Svom Srcu.
Obnovi me u Svom Svjetlu.
Podigni me natrag u Svoju Milost. Ispuni me Milošću,
da Ti se mogu ponuditi u poniznom služenju i u skladu
s Tvojom Presvetom Voljom.
Oslobodi me od grijeha oholosti i svega što Te vrijeđa i
pomogni mi da Te ljubim s dubokom i trajnom željom
da Ti služim sav moj život u vijeke vjekova.
 
Amen.
 
 
O Majko Spasenja,
 zaštiti me od svake vrste mržnje.
Pomogni mi da šutim, kada se suočavam s mržnjom.
Održi me jakim u mojoj vjernosti Isusu Kristu, kada
sam najslabiji. Zatvori moje usne. Pomogni mi da okrenem 
svoja leđa onima koji me vežu riječima koje niječu
Učenja Tvoga Sina ili onima koji mi se rugaju zbog moje
vjere. Moli za te duše, draga Majko, kako bi odbacile
sotonu i osjetile mir Tvoje Ljubavi i Vladavinu Duha
Svetoga u svojim dušama.
Amen.
 
Dragi Isuse, 
zaštiti me od zla đavla. Zakrili mene i sve
one koji su slabi i nezaštićeni u njegovoj prisutnosti sa
Svojom Predragocjenom Krvlju. Daj mi hrabrost da ga
odbijem i pomogni mi da izbjegnem svaki njegov pokušaj 
da me veže na bilo koji način, svakoga dana.
 
Amen.
 
 
Ja vam obećavam, draga djeco, da ću olakšati vašu bol, žalost i strah, ostavljajući
vam u naslijeđe moćne Milosti i
Blagoslove. Vi ćete biti zaštićeni krugom Moje Hijerarhije
Anđela.
Kako bi zatražili od Mene da riješim vaš strah i tugu i da
vam podarim slobodu od progona, molim vas da molite ovu
molitvu.
 
Najdraži Oče, 
Bože svega Stvorenja, Bože Svevišnji,
podari mi Milost i Zaštitu preko Tvoje Hijerarhije Anđela. Osposobi me da se
usredotočim na Tvoju Ljubav
za svako od Tvoje djece, bez obzira kako Te vrijeđali.
Pomogni mi da bez straha u mome srcu širim novosti o Konačnom Zavjetu,
da se svijet pripremi za Drugi
Dolazak Isusa Krista. Podari mi Svoje posebne Milosti
i Blagoslove da se uzdignem iznad progona, kojega mi
je nanio sotona, njegovi demoni i njegovi posrednici na
Zemlji. Nikada mi nemoj dopustiti da se bojim Tvojih
neprijatelja. Daj mi snagu da ljubim moje neprijatelje i
one koji me progone u Ime Božje.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse, brani me u mojoj bitci da ostanem odan
Tvojoj Riječi pod svaku cijenu. Čuvaj me od Tvojih neprijatelja. Zaštiti me od
onih koji me progone zbog Tebe.
Sudjeluj u mojoj boli. Olakšaj moju patnju. Uzdigni me
u Svjetlu Tvoga Lica, do Dana kada ponovno dođeš da
svijetu doneseš Vječno Spasenje.
Oprosti onima koji me progone. Upotrijebi moju patnju kao naknadu za
njihove grijehe, kako bi mogli naći
mir u svojim srcima i dočekati Te s kajanjem u svojim
dušama na Posljednji Dan.
 
Amen.
 

 Ako se morate suočiti sa smrću ili ako se onaj koga volite
mora suočiti sa smrću, tada se uvijek okrenite k Meni, svome
Isusu, da pomognem. Kada to učinite, Ja ću vas podići u
duhu, obrisati vaše suze, protjerati sav strah iz vaših srdaca
kada molite ovu molitvu.

 
Moj najdraži Isuse, oprosti mi moje grijehe. Očisti
moju dušu i pripremi me da uđem u Tvoje Kraljevstvo.
Podari mi Milosti da se pripremim za moje sjedinjenje
s Tobom. Pomogni mi da savladam bilo kakav strah.
Podari mi hrabrost da pripremim moj duh i moju dušu,
tako da sam dostojan stajati pred Tobom.
Ja Te ljubim. Ja se ufam u Tebe. Ja Ti dajem sebe u duhu,
duši i tijelu za vječnost. Neka Tvoja Volja bude moja i
oslobodi me od boli, sumnji ili zbunjenosti.

 

Amen.

en.

 
 
O Majko Spasenja,
 zaštiti ovu Misiju, Dar od Boga, da
donese Vječni Život svoj Njegovoj djeci posvuda.
Molim Te posreduj, u naše ime, preko Svoga ljubljenoga
Sina, Isusa Krista, da nam da hrabrosti da izvršavamo
naše dužnosti služenja Bogu u svako doba, a osobito
kada patimo zbog toga.
Pomogni ovoj Misiji da obrati milijarde duša, u skladu
s Božanskom Voljom Božjom i da obrati one kamenog
srca u brižne sluge Tvoga Sina.
Daj svima nama, koji služimo Isusu u ovoj Misiji snagu
da nadvladamo mržnju i progon Križa i da primimo
patnju koja dolazi s njim, velikodušnog srca i s potpunim prihvaćanjem onoga što bi moglo doći.
 
Amen.
 
 
O Majko Spasenja,
 molim Te posreduj u ime duša Kršćana po svem svijetu.
Molim Te, pomogni im da očuvaju svoju vjeru i da ostanu vjerni Učenjima Isusa Krista.
Moli da imaju snagu
uma i duha da se drže svoje vjere u svako doba.
Posreduj, draga Majko, u njihovo ime, da otvoriš njihove oči za Istinu i da im daš
Milost da raspoznaju svaki
lažni nauk, koji im je predstavljen u Ime Tvoga Sina.
Pomogni im da ostanu odani i vjerni sluge Božje i da se
odreknu zla i laži, čak i ako moraju trpjeti bol i ismijavanje zbog toga.
O Majko Spasenja, zaštiti svu Svoju djecu i moli da svaki
Kršćanin slijedi Gospodinov Put, do svoga posljednjeg
daha.
 
Amen.

145

 

 

 

 
Draga Majko Spasenja, 
zaštiti me s Milošću zaštite
protiv obmana koje je stvorio sotona da uništi vjeru
Kršćana. Zaštiti nas od onih koji su neprijatelji Božji.
Očuvaj nas od laži i krivovjerja, iskorištenih da oslabe
našu ljubav za Tvoga Sina. Otvori naše oči na neistine,
obmane i svaki pokušaj kojega bi mogli susresti da nas
potakne da zaniječemo Istinu.
 
Amen.
 
 
O Bože, moj Vječni Oče,
 ja Te molim da pokažeš Milosrđe onima koji niječu Tvoga Sina. Ja molim za duše
onih koji pokušavaju uništiti Tvoje proroke. Ja usrdno
molim za obraćenje duša, koje su Ti izgubljene i molim Te da pomogneš svoj Svojoj
djeci da pripreme svoje
duše i poprave svoje živote, u skladu s Tvojom Božjom
Voljom, u očekivanju Drugog Dolaska Tvoga ljubljenog
Sina, Isusa Krista.
 
Amen.
 
 
Dođite danas k Meni i zazovite Me da vam pomognem –
bez obzira kakve brige možda imate. Molite ovu posebnu
molitvu, svakoga puta kada ste u nevolji i Ja ću odgovoriti
svaki put.
 
O moj Isuse, 
pomogni mi u mom vremenu velike nevolje. Drži me u Svojim Rukama i odvedi me u Utočište
Svoga Srca. Obriši moje suze. Dopusti mi da se smirim.
Podigni moje raspoloženje i ispuni me Svojim Mirom.
Molim Te, udijeli mi ovu posebnu želju (navedi je ovdje…).
Dođi mi u pomoć, tako da je moja molba ispunjena
i da moj život može postati miran i u jedinstvu
s Tobom, dragi Gospodine. Ako moja molba ne može
biti udijeljena, onda me ispuni s Milošću da prihvatim
da je Tvoja Sveta Volja za dobro moje duše i da zauvijek
ostanem vjeran Tvojoj Riječi, dobrostivog i velikodušnog srca.
 
Amen.
 
 
O Isuse,
ispuni me Ljubavlju Božjom. Ispuni me sa
Tvojim Božjim Svjetlom i preplavi me s ljubavlju koju
ja trebam da širim sjeme Božjeg Milosrđa među svim
narodima.
Dopusti da širim Tvoju Božju Ljubav među svima onima s kojima dolazim u dodir.
Širi Svoju Ljubav tako
da Ona osvijetli sve duše, sve vjere, sva uvjerenja, sve
narode – poput maglice koja zanosi svu Božju djecu u
jedinstvo.
Pomogni nam da širimo Božju Ljubav da bi Ona mogla
pobijediti sve zlo u svijetu.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse,
 ja Te molim da spasiš sve one koji Te odbijaju priznati,
ne svojom vlastitom pogrješkom.
Ja prikazujem Tebi moje trpljenje, da Ti dovedem duše onih koji
Te odbacuju i za Milost koju ćeš Ti izliti na cijeli svijet.
Smiluj se njihovim dušama. Povedi ih u Svoje Nebesko
Utočište i oprosti im njihove grijehe.
 
Amen.
 
 
O Majko Božja, 
Bezgrješno Srce Marijino, Majko Spasenja, 
moli da ostanemo vjerni Istinitoj Riječi Božjoj u
svako doba. Pripremi nas da branimo Vjeru, 
da podupiremo Istinu i da odbacimo krivovjerje.
Zaštiti svu Svoju djecu u vremenima nevolje i daj Milosti svakome od nas,
da budemo hrabri kada smo kušani
da odbacimo Istinu i da se odreknemo Tvoga Sina.
Moli Sveta Majko Božja da nam se dade Božje Posredovanje,
da ostanemo Kršćanima u skladu sa Svetom
Riječi Božjom.
 
Amen.
 
 
Dragi Isuse,
 pomogni mi u mom trenutku bespomoćnosti.
Oslobodi me od grijeha i otvori moje oči, moje srce i
moju dušu za prijevaru đavla i njegovih zlih putova.
Ispuni me Svojom Ljubavlju kada osjećam mržnju u
mom srcu.
Ispuni me Svojim Mirom kada osjećam žalost.
Ispuni me Svojom Snagom kada sam slab.
Spasi me od zatočeništva u kojem sam se našao, da bih
mogao biti slobodan i sigurno čuvan u Tvojim Svetim
Rukama.
Amen.
 
 
Vi morate moliti ovu molitvu jednom tjedno, pred slikom
Mene, vaše ljubljene Majke i blagosloviti se sa Svetom Vodom, prije nego ju izmolite.
 
 
O Majko Božja, Majko Spasenja, ja tražim da posvetiš
duše ove djece ( navedi ih ovdje … ) i prikažeš ih Svom
ljubljenom Sinu.
Moli da Isus, Snagom Njegove Predragocjene Krvi, prekrije i zaštiti ove
malene duše sa svakom vrstom zaštite
od zla.
Ja Te molim, draga Majko, da zaštitiš moju obitelj u vremenima
velikih poteškoća i da Tvoj Sin
naklono pogleda na moju molbu za ujedinjenje moje obitelji u jedno
s Kristom i udijeli nam Vječno Spasenje.
 
Amen.

   Ovdje možete naručiti MEDALJU SPASENJA

 

Medalja Spasenja 

 

Ja proglašavam ovaj dan, 04. lipnja 2014., Svetkovinom

 

Majke Spasenja. Na taj dan, kada molite ovu molitvu, Ja

 

ću posredovati u korist svih duša za Dar Spasenja, posebno

 

za one koji su u velikoj duhovnoj tami duše.

 

 

O Majko Spasenja,

 ja stavljam danas pred Tebe, na

ovaj dan, 04. lipnja, Svetkovinu Majke Spasenja, sljedeće duše (navedi imena).

Molim Te, daj meni i svima onima koji štuju Tebe, draga

Majko i koji šire Medalju Spasenja, svaku zaštitu od zloga i onih koji odbacuju
Milosrđe Tvog ljubljenog Sina

Isusa Krista i sve Darove koje On ostavlja u baštinu za

čovječanstvo.

Moli, draga Majko, da svim dušama bude udijeljen Dar

Vječnog Spasenja.

 Amen.

 

     Medalja Spasenja

 

 

Ja tražim od vas, draga djeco, da molite za sve one koji su

 

posvetili svoje živote Božjem Pozivu i za ovu Misiju. Ovu

 

molitvu treba moliti za sve Božje proroke, ljude koji imaju

 

vizije i svete sluge, da mogu nastaviti služiti Njemu dok On

 

ispunja Posljednji Zavjet.

 

 

O najdraža Majko Spasenja, 

čuj naš poziv za zaštitu

Misije Spasenja i za zaštitu Božje djece. Mi molimo za

one koji prkose Volji Božjoj u ovom velikom trenutku

povijesti. Mi molimo da zaštitiš sve one koji odgovaraju

na Tvoj Poziv i Riječ Božju, za Spasenje svih od neprijatelja Božjih.
Molimo Te pomogni osloboditi one duše

koje su pale kao žrtve prijevare đavla i otvori njihove

oči za Istinu.

O Majko Spasenja, pomogni nama jadnim grješnicima

da budemo dostojni primiti Milost ustrajnosti u našem

vremenu trpljenja, u Ime Tvog ljubljenog Sina, Isusa

Krista.

Zaštiti ovu Misiju od zla. Zaštiti Svoju djecu od progona.

Prekrij sve nas sa Svojim Presvetim Plaštem i podupri

nas s Darom postojanosti u našoj vjeri, svakog puta kada

smo osporavani jer govorimo Istinu, jer prenosimo Svetu Riječ Božju,
do kraja naših dana sada i zauvijek.

 

Amen.

n.

 
 
Dragi Isuse, 
daj mi Svoju Ljubav i otvori moje srce
da sa zahvalnošću prihvatim Tvoju Ljubav. Neka Tvoja
Ljubav zasja nada mnom kroz Moć Duha Svetoga, da
mogu postati svjetionik Tvog Milosrđa.
Okruži me Svojom Ljubavlju i neka moja ljubav za Tebe
ublaži svaku vrstu mržnje s kojom se susrećem kada širim vijesti o Tvojoj Riječi.
Izlij Svoje Milosrđe na nas i
oprosti onima koji Te odbacuju, vrijeđaju Te i koji su
ravnodušni prema Tvom Božanstvu i daj im Dar Ljubavi.
Neka Tvoja Ljubav zasja u vremenima nesigurnosti, slabe vjere,
u vremenima kušnji i trpljenja, a Snagom Duha
Svetoga, pomogni meni da donesem Istinu onima koji
su najpotrebniji Tvoje Pomoći.
 
Amen.
 
O dragi Isuse,
oslobodi one duše koje su robovi lažnih
bogova i sotone. Pomogni nam preko naših molitvi da
im donesemo oslobođenje od boli opsjednutosti.
Otvori vrata njihovog zatvora i pokaži im put prema
Kraljevstvu Božjem, prije nego ih kao zatočenike sotona odvede u ponor pakla.
Mi Te molimo, Isuse, da prekriješ ove duše Snagom
Duha Svetoga, da bi oni potražili Istinu i pomogni im
da pronađu hrabrost okrenuti svoja leđa zamkama i
zloći đavla.
 
Amen.
 
 
Da osigurate da ostanete jaki, hrabri, spokojni i u miru, dok
na svoja ramena uzimate Križ Mog Sina, vi morate moliti
ovu Križarsku molitvu. Za mnoge od vas kojima je teško
prihvatiti da se ove stvari imaju dogoditi, doći će dan kada
ćete moliti ovu Križarsku molitvu (158) tri puta dnevno, jer
će pritisci, koji će vas prisiliti da zaniječete Mog Sina, biti
nadvladavajući.
 
 
Dragi Isuse,
 zaštiti me od zla nove jedinstvene svjetske religije koja ne dolazi od Tebe. Očuvaj me na mom
putovanju prema slobodi, duž puta do Tvog Svetog Kraljevstva.
Drži me u jedinstvu s Tobom kadgod sam mučen i prisiljen progutati laži koje šire Tvoji neprijatelji da unište
duše.
Pomogni mi da izdržim progon, da čvrsto ostanem uz
Istinitu Riječ Božju protiv lažnih nauka i drugih svetogrđa koja bih mogao biti prisiljen prihvatiti.
Darom moje slobodne volje, povedi me u Vladavinu
Tvog Kraljevstva, da me osposobiš da ustanem i proglašavam Istinu kad Ju se proglasi da je laž.
Nikada mi ne dopusti da posrnem, oklijevam ili bježim
u strahu, unatoč progonu. Pomogni mi da čvrsto i postojano ostanem uz Istinu dok god živim.
 
Amen.

 

 O Majko Spasenja,

 ja Te molim da posreduješ u moju

korist, dok ja usrdno molim za Božju Ljubav. Ispuni

moju dušu, praznu posudu, s Božjom Ljubavlju tako

da kad se Ona izlijeva da se izlije na duše kojima se ja

borim pokazati samilost.

Po Božjoj Snazi, ja molim da sam oslobođen od bilo

kakvih osjećaja mržnje koje mogu gajiti prema onima

koji izdaju Tvog Sina.

Ponizi me u duhu i ispuni me s darežljivošću duše tako

da ja mogu slijediti Kristova Učenja i širiti Njegovu Ljubav u svakom dijelu mog života.

 

Amen.

n.

 
Da bi ostali vjerni Isusu Kristu, vi Ga morate bezuvjetno
ljubiti. Ljubiti Ga uistinu, veliki je blagoslov i također je
Dar od Boga. Vi čija je ljubav oslabila prema Mome Sinu,
Ja tražim da primite ovu molitvu.
 
 
O Isuse moj, 
Spasitelju svijeta, pomogni mi da Te više
ljubim. Pomogni mi da rastem u mojoj ljubavi prema
Tebi. Ispuni moje srce s Tvojom Ljubavlju i Samilošću,
da bih mogao zadobiti Milosti da Te ljubim na način
kojim Ti ljubiš Mene.
Ispuni moju nezahvalnu dušu s dubokom i stalnom
ljubavlju za Tebe i za sve što Ti predstavljaš. Snagom
Tvojih Milosti, pomogni mi da ljubim mog bližnjega
kao što Ti ljubiš svako dijete Božje i da pokažem samilost prema onima koji su potrebni Tvoje Ljubavi i koji
nemaju vjeru.
Sjedini me u jedinstvo s Tobom, da mogu voditi Kršćanski život, kojemu si nas Ti poučio Svojim primjerom
tijekom Tvog Vremena na Zemlji.
 
Amen.
 
Isuse, ja se ufam u Tebe. 
Pomogni mi da Te više ljubim. Ispuni me smjelošću da se predam u potpunom
i konačnom jedinstvu s Tobom. Pomogni mi da raste
moje pouzdanje u Tebe tijekom teških vremena. Ispuni
me Svojim Mirom.
Dolazim k Tebi, dragi Isuse, kao dijete, slobodan od
svih svjetovnih navezanosti; slobodan od svih uvjeta i
predajem Ti moju volju da činiš s njom što vidiš da je
prikladno za moje vlastito dobro i dobro drugih duša.
 
Amen.
 
O Bože, 
Svemogući Oče, 
molim Te da zaštitiš slabe
i nevine, koji trpe od ruku onih s mržnjom u svojim
srcima. Olakšaj patnju koju podnose Tvoja jadna, bespomoćna djeca.
Daj im sve Milosti koje trebaju da se zaštite od Tvojih
neprijatelja. Ispuni ih hrabrošću, nadom i milosrđem,
da bi u svojim srcima našli oproštenje za one koji ih
muče.
Ja Te molim, dragi Gospodine, moj Vječni Oče, da oprostiš onima koji se suprotstavljaju
Zakonu Života i pomogni im da vide koliko njihova djela Tebe vrijeđaju,
tako da oni mogu promijeniti svoje putove i potražiti
utjehu u Tvojim Rukama.
 
Amen.
 
 
O Isuse sačuvaj Me 
od boli progona u Tvoje Ime. Učini me dragim Tvome Srcu. Oslobodi me oholosti, pohlepe,
zlobe, ega i mržnje u mojoj duši. Pomogni mi
da se uistinu predam Tvom Milosrđu. Odagnaj moje
strahove. Pomogni mi da rasteretim moju bol i odagnaj
sav progon od mene, da bih Te mogao slijediti poput
malog djeteta, u spoznaji da su sve stvari u Tvom Nadzoru. Oslobodi me od mržnje
iskazane od svih onih koji
izjavljuju da su Tvoji, ali koji Te zapravo niječu. Neka
me ne bičuju njihovi oštri jezici niti me njihova zlodjela
okrenu s Puta Istine. Pomogni mi da se usredotočim
samo na Tvoje Kraljevstvo koje dolazi i da s dostojanstvom ustrajem protiv
bilo kakvih uvreda koje bi mogao
podnijeti u Tvoju korist. Donesi mi mir duha, mir srca,
mir duše.
 
Amen.
 
Ja vas tražim da molite ovu Križarsku molitvu, molitvu
Mira svakog pojedinog dana za vaše narode.
 
O Isuse podaj mi mir.
Podaj mir mom narodu i svim onim zemljama rastrganima zbog rata i podjela.
Zasij sjemenje mira među onim okorjelim srcima koja
u ime pravde uzrokuju patnju drugima.
Daj svoj Božjoj djeci Milosti da prime Tvoj Mir, tako da
ljubav i sklad mogu rasti; tako da ljubav za Boga trijumfi ra nad zlom i da duše mogu biti spašene
od iskvarenosti neistinama, okrutnostima i zlim težnjama.
Neka mir vlada nad svima onima koji svoje živote posvete Istini Tvoje Svete Riječi i onima koji Te uopće ne
poznaju.
 
 
Amen.
 
 
Isuse
pomogni mi da vjerujem u Tvoje Postojanje.
Daj mi znak tako da Ti moje srce može odgovoriti.
Ispuni moju praznu dušu s Milošću koju trebam da moj
duh i moje srce otvorim za Tvoju Ljubav.
Smiluj mi se i očisti moju dušu od svega što sam krivo
učinio u svom životu.
Oprosti mi jer sam Te odbacio, ali molim Te da me ispuniš ljubavlju koju trebam,
da postanem dostojan Vječnog Života.
Pomogni mi da Te upoznam, da vidim Tvoju Prisutnost
u drugim ljudima i ispuni me s Milošću da prepoznam
Znak Božji u svakom prekrasnom Daru kojega si dao
ljudskom rodu.
Pomogni mi da shvatim Tvoje Putove i spasi me od odvojenosti i
boli tame koju osjećam u mojoj duši.
 
Amen.
 
 
Najdraža Majko Spasenja, 
molim Te prikaži ovu našu
molbu Tvome ljubljenom Sinu, Isusu Kristu, da se umanje ubojstva nevinih.
Mi molimo, da u Svom Milosrđu, On ukloni opasnost
od genocida, progona ili zastrašivanja protiv Božje djece, u bilo kojem obliku.
Molimo, mi Te usrdno zazivamo, draga Majko Spasenja, da čuješ
naš vapaj za ljubavlju, jedinstvom i mirom
u ovom žalosnom svijetu.
Mi molimo da Isus Krist, Sin Čovječji, zaštiti sve nas
tijekom ovih vremena velike boli i trpljenja na Zemlji.
 
Amen.
 
 
Obitelj, proizašla iz Ljubavi Božje, uvijek će biti napadnuta
od zla. Da zaštitite vaše obitelji od zloga, molim da molite
ovu Križarsku molitvu.
 
 
O Bože, moj Vječni Oče, milošću Tvog ljubljenog
Sina, Isusa Krista, molim zaštiti moju obitelj od zla, u
svako doba.
Daj nam snage da se uzdignemo nad zlim namjerama i
da ostanemo ujedinjeni u našoj ljubavi za Tebe i jednih
prema drugima.
Održi nas kroz svaku kušnju i trpljenje koje možda pretrpimo i održi živom ljubav koju imamo jedni za druge,
tako da smo u jedinstvu s Isusom.
Blagoslovi naše obitelji i daj nam Dar Ljubavi, čak i u
vremenima razmirica.
Ojačaj našu ljubav, da bi mogli dijeliti radost naše obitelji s drugima, da bi Tvoja Ljubav mogla biti podijeljena
s cijelim svijetom.
 
Amen.
 
 
 
O najdraži Oče, o Vječni,
 Bože Svevišnji, učini me dostojnim Tvoje Ljubavi.
Molim Te, oprosti mi jer sam povrijedio druge i za svako
loše djelo koje je uzrokovalo patnju bilo kome od Tvoje
djece.
Otvori moje srce da Te mogu primiti u moju dušu i očisti me od bilo kakve mržnje koju mogu osjetiti protiv
druge osobe.
Pomogni mi da oprostim mojim neprijateljima i da posijem sjeme Tvoje Ljubavi posvuda gdje idem i među
onima koje susrećem svaki dan.
Daj mi, dragi Oče, Darove Ustrajnosti i Ufanja, da mogu
podržati Tvoju Svetu Riječ i tako, u tamnom svijetu,
očuvam živim plamen Tvoje Velike Ljubavi i Milosrđa.
 
Amen.
 
 
Najdraži Isuse,
 po Tvojoj Samilosti i Milosrđu, ja Te
usrdno molim za Spasenje onih koji su Te odbacili; koji
niječu Tvoje Postojanje; koji se namjerno protive Tvojoj
Svetoj Riječi i čija su gorka srca zatrovala njihove duše
protiv Svjetla i Istine Tvoga Božanstva.
Smiluj se svim grješnicima.
Oprosti onima koji hule protiv Svetog Trojstva i pomogni meni, da na moj vlastiti način i kroz moje osobne
žrtve, prigrlim u Tvojim Ljubljenim Rukama one grješnike koji najviše trebaju Tvoje Milosrđe.
Ja ti obećavam da ću mojim mislima, mojim djelima i
izrečenim riječima služiti Tebi kako najbolje mogu, u
Tvojoj Misiji Spasenja.
 
Amen.
 
 
Ja vam dajem posljednju Križarsku molitvu. Ona je za svećenike. Tražim da je Moji posvećeni sluge mole svakodnevno.
 
 
O dragi Gospodine, moj ljubljeni Isuse Kriste, drži
me.
Zaštiti me.
Čuvaj me u Svjetlu Svoga Lica, dok se moj progon pojačava, kada je moj jedini grijeh podržavanje Istine, Svete
Riječi Božje.
Pomogni mi da pronađem hrabrost da Ti vjerno služim
u svako doba. Daj mi Tvoju Hrabrost i Tvoju Snagu,
dok se borim braniti Tvoja Učenja protiv žestoka protivljenja.
Nikada me ne napuštaj, Isuse, u mom vremenu nevolje i
osiguraj me sa svime što trebam da Ti nastavim služiti,
preko pružanja Svetih Sakramenata i Tvog Presvetog
Tijela i Krvi kroz Svetu Misnu Žrtvu.
Blagoslovi me Isuse.
Hodaj uz mene.
Počivaj u meni.
Ostani sa mnom.
 
Amen.

 

Die Warnung

Die Warnung

LINKS

Prodaja knjiga i sakramentalija

 

 

 

JTM Jesus To Mankind

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice