Zum Seitenanfang springen

BdW Logo

BdW Logo

header wuepper

 

 

header wuepper

pecat

SkapilatKriz.jpg

                                       

 

                                                                     Ovdje možete naručiti Pečat Živoga Boga,Knjige i  Škapular

 

Bog Otac traži da svi prihvatimo ovaj Pečat kao Zaštitu za

sve nas i za naše obitelji, tijekom budućih teških vremena u
kojima ćemo morati živjeti.
 
 
O moj Bože, moj ljubljeni Oče, prihvaćam s ljubavlju
i zahvalnošću Tvoj Božji Pečat Zaštite.
 
Tvoje Božanstvo obuhvaća moje tijelo i dušu za vječnost.
 
 
Duboko se klanjam u poniznom zahvaljivanju i iskazujem svoju duboku ljubav i odanost Tebi, mom Ljubljenom Ocu.
 
Molim Te da zaštitiš mene i moje bližnje ovim posebnim
 
Pečatom i prikazujem svoj život u službu Tebi u vijeke
vjekova.
 
Ljubim Te, dragi Oče.
 
Tješim Te u ovim vremenima, dragi Oče.
 
Prikazujem Ti Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga Preljubljenoga Sina kao zadovoljštinu za grijehe svijeta i za
 
Spasenje sve Tvoje djece.
 
Amen.

 

PEČAT ŽIVOGA BOGA-download

   Ovdje možete naručiti Pečat Živoga Boga,Knjige i  Škapular 

                                                            Bog Otac : ....sada zaviještam Pečat Moje Ljubavi i Zaštite.

S ovim vas neće primijetiti oni koji će uzrokovati tegobe u vašim zemljama.
Moj Pečat je Moje obećanje Spasenja. Moja će vas Moć prožeti s ovim Pečatom i nikakvo zlo vas neće zadesiti.
To je čudo, djeco i samo oni koji kleknu preda Mnom, njihovim Gospodinom i Stvoriteljem svih stvari, kao mala djeca s ljubavlju prema Meni u srcima, mogu biti blagoslovljeni ovim darom.
Ustanite sada i prihvatite Moj Pečat, Pečat Boga Živoga.20. veljače 2012
Bog Otac : Kćeri Moja, došlo je vrijeme da prvi od pečata bude slomljen i kako Me ovo rastužuje.
Ja sam obećao da ću prije nego što se to dogodi ponuditi Pečat Moje Zaštite na čela svih onih koji vjeruju u Mene.( Otk.7,3)
Djeco, Ja vam sada dajem posljednju priliku da ustanete i odlučite.
Vi ste ili za Mene ili protiv Mene. Izbor je vaš.....Ako prihvatite Moj Pečat ljubavi, u svako doba ćete biti pod Mojom zaštitom.
Ova zaštita će prekriti vaše obitelji.
Ovo je Moj posljednji poziv da vam ponudim Svoj Pečat Ljubavi.
Nakon toga suočiti ćete se sa sumornošću Velike Nevolje, izloženi, osamljeni i bez štapa na kojega biste se mogli osloniti.....Onima koji Me znate i prihvaćate Moj Pečat, znajte da ćete imati Vječni Život.....21. veljače 2012
.
ISUS  : Ne dopustite strahu da zamrači vašu nadu u Vječno Spasenje, djeco. Pročišćenje će biti brzo.
Vi, Moji sljedbenici, koji prihvaćate Pečat Živoga Boga ste blagoslovljeni.
Ne morate se brinuti....22. veljače 2012
 
BOG OTAC  : Djeco, ne bojte se. Nikakvo zlo neće zadesiti one koji nose Moj Pečat, Pečat Živoga Boga.
 
Sotona i njegovi pali anđeli, koji u ovom trenutku šire zarazu na svijet, nemaju vlast nad onima koji imaju Pečat Živoga Boga.
Morate Me slušati, djeco i prihvatiti Moj Pečat, jer on neće samo spasiti vaše živote, već i vaše duše.
Molite molitvu kako bi svaki dan primili Moj Pečat. ( Vidi kraj Poruke.)
 Osigurajte da svaki član vaše obitelji i vaši voljeni shvate važnost Moga Pečata.
 
 Vaša ljubav prema Meni, vašem Nebeskom Ocu, biti će vaša spasonosna milost i dati će vam snagu koju trebate.
 
Moj Pečat Zaštite je naviješten, kad se drugi pečat slomi....8. ožujka 2012
.
ISUS  : Svim vjernicima koji imaju Pečat Zaštite Moga Vječnoga Oca, Pečat Živoga Boga, neće biti nanijeto zlo.....21. ožujka 2012
.
ISUS :DRUGI PEČAT: TREĆI SVJETSKI RAT
 Započeti će u Europi....Kćeri Moja, Ja shvaćam da ove vijesti mogu predstavljati šok, ali zapamtite da će molitva i Pečat Živoga Boga Križarska molitva (33) zaštititi Moje sljedbenike.....Moj Dar Pečat Živoga Boga učiniti će vas nevidljivima vašim neprijateljima.
 
Molite ga svaki dan odsada nadalje. Držite ga pred sobom u svojim domovima i neka ga blagoslovi svećenik.
 
Uskoro počnite svoju pripremu, jer dan propasti Europe nije daleko.....16. svibnja 2012
.
Majka Spasenja : Dar Pečata Živoga Boga biti će vaša najveća zaštita u vremenu rata ili sukoba.
 
Zaklinjući se na vjernost Bogu Ocu, prihvaćanjem ovoga slobodnoga Dara, ostati ćete slobodni....16. svibnja 2012
.
ISUS : Nikada ne zaboravite važnost Pečata Živoga Boga.
 
Pružiti će zaštitu vama i vašoj obitelji, ne samo u duhu, već također i fizičku zaštitu.
 
Blagoslovljeni ste primanjem Pečata i vaša je dužnost osigurati da ga što više Božje djece primi....16. svibnja 2012
.
Majka Spasenja: OVAJ PEČAT JE NAVIJEŠTEN U IVANOVOJ KNJIZI...(Otk.7,3)
Božja djeca će moći zaštititi svoju vjeru, svoju hrabrost i svoju sigurnost tijekom bilo kojega rata, ako nastave moliti Križarsku molitvu Pečat Živoga Boga.
 
Ovo je jedan od posljednjih i najveći Pečat Zaštite, od svih molitvi danih čovječanstvu i poslanih s Neba.
 
On je za pomoć da se izdrži sve, tijekom bilo kojega budućeg progona, osobito u vremenima prevlasti i rata.
 
Ovaj Pečat je naviješten u Ivanovoj Knjizi i sa Njime su povezane mnoge Božje Moći.
 
Cijenite Ga i koristite Ga da zaštitite ne samo sebe, već i svoje obitelji.
 
Ovaj podsjetnik je potreban u ovo vrijeme....17. svibnja 2012
.
ISUS : Pečat Živoga Boga, Moja Križarska molitva (33) je vaš životni spas.
 
Kada primite Moj Pečat Zaštite, koji vam je dao Moj Vječni Otac, nećete morati prihvatiti Žig(ČIP).
 
Neće vas dotaknuti. Vaš dom neće biti viđen, tražen ili biti meta, jer će se učiniti nevidljivim u očima sotonine vojske... 1. lipnja 2012
.
BOG OTAC : Nikada se ne bojte, jer oni sa Pečatom Živoga Boga nisu samo zaštićeni, već su im dane milosti da brane Riječ Božju, kako bi što je većem broju duša bio dan Dar Života....15. srpnja 2012
.
ISUS : Osigurajte da držite Svetu Vodu u svojim domovima i Benediktinski Križ, od sada, zajedno sa Pečatom Živoga Boga koji visi u vašem domu. Sve će to zaštititi vašu obitelj.
 
Slijedite Moju uputu i sve će biti dobro.17. srpnja 2012
.
ISUS: SVIJETU ĆE USKORO BITI PREDSTAVLJENA NAJPODMUKLIJA LAŽ KOJU ČOVJEČANSTVO U OVOM TRENUTKUNE MOŽE POJMITI...Vi, Moji sljedbenici, zapamtite da ste zaštićeni  u svako doba Pečatom Živoga Boga.
Vi morate širiti Pečat i dati ga što većem broju ljudi.
 
Molim Vas da shvatite da vam Ja govorim ove stvari da vas pripremim, tako da možete spriječiti duše koliko god je moguće od prihvaćanja žiga Zvijeri.
Sotona će iskoristiti moć opsjednutosti u tim dušama koje uzmu žig i biti će ih jako teško spasiti....., 20. srpnja 2012
.
ISUS : 
Vjerno slijedite Moje upute.
 
Molim vas, širite posvuda Pečat Živoga Boga. 
‼Ne smijete ga prodavati. On mora svakome biti  dostupan‼...poruka od  21. studenoga 2012
.
 
BOG OTAC: Kako biste mogli uživati Moj Novi Raj na Zemlji, vi morate prihvatiti Moju Ruku koju vam pružam. Ne bojte se, jer Ja štitim Svojim Pečatom sve one koji štuju Mene, svoga Vječnoga Oca i Moga ljubljenoga Sina.
Uzmite za ozbiljno Moj Poziv....22. studenoga 2012
.
ISUS: Oni među vama koji Me svojim okrutnim odbijanjem proklinju, usrdno će Me moliti za Milosrđe kada ovi događaji iskrsnu. Kada budete prisiljeni trpjeti i prihvatiti žig Zvijeri, ili umrijeti, vristati ćete za Mnom. Zatim ćete se otimati  kako bi našli Pečat Živoga Boga, kojega Ja dajem svijetu preko Moga Oca u ovim Porukama – ali tada će biti prekasno. Samo oni koji prihvate Pečat, drže ga u svojim domovima, ili ga nose sa sobom biti će zaštićeni. Samo oni sa Pečatom Živoga Boga će izbjeći ovaj oblik zlocin duše....., 4. travnja 2013
.
ISUS : Vi uvijek morate držati Blagoslovljeni Pečat Živoga Boga u svojim domovima i u kojoj god veličini možete, kako bi Ga također nosili sa sobom. To će vas zaštititi od svake vrste progona i zadobiti ćete potrebnu snagu da ostanete odani Bogu i svemu što je jasno utvrđeno u Presvetoj Bibliji.
 
Opustite se, svi vi i znajte da je Bog Svemoćan i da na nikakvo djelo, koliko god zlo, On ne može biti bezosjećajan.
 
Oni od vas koji odabirete odgovoriti na Moj Poziv, blagoslovljeni ste. Vi, zauzvrat, svojim činom ljubavi za svoga bližnjeg, širiti ćete Pečat Živoga Boga posvuda gdje idete. Sada morate učiniti ovo.....11. listopada 2013
.
ISUS : ....Ovim nevinim i patničkim ljudima biti će dana Zaštita Božja, ako imaju Pečat Živoga Boga.
 
Nikada ne podcjenjujte ovaj besplatni Dar od Boga. Pečat Živoga Boga će vas zaštititi od fizičke i duhovne smrti tijekom ratova. Molim vas da Ga date što većem broju ljudi možete u svakom narodu.....21. rujna 2013
.
ISUS : ...Pečat Živoga Boga će vas zaštititi protiv žiga Zvijeri, a Medalja Spasenja protiv krivovjerja koja će izlaziti iz usta Mojih neprijatelja, koji će osvajati Moju Crkvu na Zemlji.....5.svibnja 2014
.
BOG OTAC : Ja tražim da stavite sve svoje ufanje u Mene i držite Moj Pečat Zaštite, u bilo kojem obliku, blizu vas. Bitka je već započela i Ja ću izvršiti pravdu kažnjavajući one koji pokušavaju uništiti Moju djecu....   29. rujna 2014
.
BOG OTAC: Moja Posljednja Misija, da donesem čovjeku plodove njegovog Spasenja, urodila je mnogim Darovima. Ja sada želim da svatko od vas moli od danas, i svakog dana od sada pa nadalje, Križarsku molitvu 33 i da blizu sebe držite primjerak Pečata Živoga Boga. Mnogi ljudi koji možda nisu svjesni ove Misije, mogu također primiti Zaštitu Pečata kada molite za njih, dok izgovarate ovu molitvu.
Sva Božja djeca koja imaju Pečat Živoga Boga će biti zaštićena od nevolja koje će doći dok se otkriva Velika Nevolja. Ja tražim da danas učinite ovo, jer vam obećavam veliku zaštitu protiv progonitelja Kršćanske Vjere i od previranja kojima će se svjedočiti diljem četiri strane Zemlje. Ja tražim da ne dozvolite strahu bilo kakve vrste da muči vaša srca.....9. studenoga 2014
.
ISUS: Vama su dani Darovi Pečata Živoga Boga, Medalje Spasenja i Križarskih Molitvi. Oni će biti vaše oružje protiv Mog neprijatelja....13. veljače 2015
 
 
 
 
 

 

Die Warnung

Die Warnung

LINKS

Prodaja knjiga i sakramentalija

 

 

 

JTM Jesus To Mankind

Copyright © Knjiga Istine. Sva prava pridržana.
Privacy policy | Legal notice